Ordna ett grovsoprum i din fastighet med IBC-tankar

Det finns ingen lag på att du som fastighetsägare måste ha ett grovsoprum i fastigheten. Däremot är du skyldig att se till att hyresgästerna har möjlighet att göra sig av med grovsopor, antingen genom att beställa hämtning eller en container med jämna mellanrum. Har du ett möjlighet att ordna ett grovsoprum är det dock alltid uppskattat av hyresgästerna och kan faktiskt på många sätt bidra till ökad trivsel och samhörighet mellan hyresgästerna, förutsatt att du ställer upp ett antal tydliga regler  och ser till att de hålls.

Bidra till återvinningen

Med ett grovsoprum ger du möjlighet till dina hyresgäster att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig av med saker de inte längre behöver, samt andra former av avfall som elsopor och kemikalier. Du kan också beställa regelbunden hämtning av grovsoporna genom något av alla de företag som erbjuder tjänsten. Samtidigt kan du om du har möjlighet låte en del av grovsoprummet bli ett ”bytesrum” där hyresgästerna ges möjlighet att ta hand om saker som kanske fungerar men som den tidigare ägaren tröttnat på.

Det betraktas egentligen som stöld att ta något från ett grovsoprum, något som kan verka konstigt eftersom sakerna uppenbarligen ställts där för att slängas. Men så säger lagen i varje fall. Däremot kan du som hyresvärd välja att upplåta en del av ytan som ett bytesrum och göra tydligt att det som ställs där kan tas om hand om andra hyresgäster om de så vill. Ett bra exempel är böcker, kläder och elektronikutrustning. Ofta slängs fullt fungerande TV-apparater, stereoanläggningar etc, enbart därför att den tidigare ägaren köpt nytt. Att låta sakerna återanvändas bidrar till en bättre miljö, samtidigt som dina hyresgäster kan dra nytta av det.

Sortering i IBC-tankar

Alla grovsopor måste sorteras innan de hämtas upp. För att kunna sorteras behövs rejäla kärl, och här kan det vara bra att kolla på IBC-tankar. IBC-tankar kallas även farmartankar och är en kubformad plasttank, lite drygt en meter på varje sida, som används till transport av till exempel diesel till traktorer och även till matvaror som spannmål och ris, så kallat bulkmaterial. Till formen är den perfekt som återvinningskärl och den är stadig i konstruktionen. Toppen på tanken sågas av och därefter har man ett stort kvadratiskt kärl som rymmer flera tusen liter. EN IBC-tank står på en medföljande pall vilket gör den lätt att lyfta ut till lastbilen med en pallyftare.

Vad ingår i hämtningen?

Du kan beställa hämtning av alla typer av sorter, dock är du inte skyldig att se till att kemikalier och annat farligt avfall hämtas, utan det bör varje hyresgäst själv ansvara för att det kommer till återvinningscentralen snabbast möjligt. Men en IBC-tank har du dock möjlighet at ta hand om exempelvis färg- och sprayburkar och dylikt, men det kommer att kosta extra att få det bortforslat och omhändertaget.

Förutom att grovsoporna hämtas blir de också hanterade och sorterade, vilket ingår i totalpriset. Ju tydligare du ordnar ditt grovsoprum, desto lättare blir hanteringen, både för hyresgästerna och de som hämtar soporna. Se till att varje kärl märks tydligt, och har du ett bytesutrymme bör du vara noggrann med att tydligt markera det. Ha även som tumregel att det som inte tagits om hand innan en hämtning, kommer att bli bortforslat.

Alla måste hjälpas åt

Ett grovsoprum fungerar bara så länge alla hyresgäster respekterar de regler som finns. Se till att detta blir tydligt för hyresgästerna. Grovsoprummet är tillhandahållet av dig som fastighetsägare, men det är de boende som måste ta ansvar för att det sköts på ett korrekt sätt, annars blir du tvungen att stänga det och kanske övergå till att beställa en container då och då.

Läs mer på https://www.ibctank.se.

7 Apr 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.