Överlåtelsebesiktning – vet mer

En överlåtelsebesiktning innebärhus att man gör en noggrann undersökning av en byggnad inför en försäljning. Det innebär också att man kontrollerar den mark som omger byggnaden, såvida den har teknisk betydelse för fastigheten.

Anledningen till att man gör detta är normalt för att köparen ska bli försäkrad om att byggnaden faktiskt är i det skick som utlovas. Viktigt att komma ihåg är att köparen faktiskt har en lagstadgad undersökningsplikt. En överlåtelsebesiktning är således ett sätt för köparen att uppfylla den.

Inga specifika krav

Det finns inga specifika krav, enligt lag, kring hur en besiktning ska utföras. Inte heller finns det några lagstadgade krav på besiktningsmannens kompetens. Som en följd finns det många besiktningsmän som gör överlåtelsebesiktningar, utan att faktiskt ha en dokumenterad utbildning som skulle anses tillräckligt god enligt branschstandard. Det är alltså inte brottsligt att göra detta, och sannolikt ett sätt för en köpare att komma billigare undan.

En besiktningsman påbörjar en överlåtelsebesiktning genom att gå igenom handlingar som fastighetsägaren lämnar om fastigheten. Det kan till exempel handla om bygglov, tekniska beskrivningar och bygglov. Vidare hålls samtal med säljaren för att reda på kompletterande information och för att tillskansa sig relevant kunskap som inte framgår av de handlingar som frånlämnats. Här kan besiktningsmannen till exempel fråga om skador, renoveringar eller underhåll.

Viktigt med en okulär besiktning

Sedan skall en okulär besiktning genomföras. Det här innebär att alla synliga och tillgängliga ytor undersöks. Förutom husets alla rum skall även till exempel garage, tak, balkong, källare, förråd och vind kontrolleras. Mark omkring fastigheten samt fasader skall också kollas. Under tiden har besiktningsmannen till uppgift att i detalj dokumentera det som syns.

I samma veva görs en bedömning huruvida det kan finnas väsentliga risker att det finns fel som inte synts vid den okulära besiktningen. Basen för bedömningen är det besiktningsmannens tidigare arbete – handlingar, information från säljaren samt den okulära besiktningen i sig. Om en bedömning görs att dessa risker kan finnas, så ska de beskrivas i en riskanalys med motivering.

En överlåtelsebesiktning omfattar inte allt. Några exempel på det är installationer som värme, vatten, sanitet, vitvaror, skorsten, ventilation och el. Även mark som inte ligger i nära anslutning till byggnaden omfattas inte heller i en ”vanlig” besiktning. Vanligtvis ingår inte heller undersökningar som kräver någon form av ingrepp i fastigheten. Exempel på sådana undersökningar är olika invändiga inspektioner, radonmätningar och fuktmätningar. Om huset ”underkänns” av besiktningsmannen, så får köparen ett antal beslut att välja mellan.

Kolla upp besiktningsmannen

När man ska hitta en besiktningsman har man flera olika sätt att göra det på. Bor du i Uppsala kan du helt enkelt söka på ”överlåtelsebesiktning Uppsala” och få fram en rad relevanta träffar. Bor du i en betydligt mindre stad än Uppsala kan det bli färre träffar att gå på. Oavsett så är det bra att göra en koll på den du anlitar.  Svensk Fastighetsbesiktning AB är ett företag som genomför säkra besiktningar i Uppsala. 

23 May 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.