Överväg att genomföra en relining

Som husägare så är man – eller blir snabbt varse – om att det hela tiden kostar pengar att äga ett hus och att det mesta kommer att gå till underhåll. Det vill säga; allting har en begränsad livslängd och som husägare så står man också på gena ben och får själv vara den som betalar. Något som kan komma som en chock för många som kanske inte räknat med att man måste bygga upp en bra budget för att täcka de kostnader som dyker upp.

Här kan man direkt säga att de husägare som intar en sund planering är de som kommer absolut billigast undan. Med detta menar vi att man kanske ser över sitt hus och speciellt de områden som kommer att kosta pengar att reparera. Att låta en dräneringsexpert och en takläggare årligen titta till tak och grund är definitivt ingen dum idé. Säger en takläggare att taket i fråga kommer att behöva bytas inom några år – ja, då kan man också börja avsätta pengar för det stundande projektet; detta ställt mot ett akut ingrepp som kostar betydligt mer pengar.

Dock så skulle vi här även vilja addera ett väldigt bortglömt område på ett hus och detta i form av de rör- och ledningar som löper på insidan av huskroppen och som vid skada kan medföra höga kostnader i form av dyra vattenskador. Med jämna mellanrum bör man se till att stammarna underhålls och här kan vi peka på ett alternativ som kommit upp som ett bra komplement till ett stambyte. Många tänker nämligen direkt då man nämner rör- och ledningar på ett stambyte och att detta är ett extremt plågsamt projekt som både kostar pengar och som tar lång tid.

Där har man rätt – men måste man göra ett stambyte? Nej, det som många väljer idag är att genomföra en så kallad relining och det innebär att man reparerar de befintliga stammarna snarare än att helt byta ut dem. På köpet i en relining så slipper man bryta upp golv, man slipper se sitt badrum demoleras och man slipper – framförallt – lägga stora pengar på att renovera detta efteråt. En relining innebär att man med hjälp av elastisk, härdad plast bygger nya rör inuti de gamla och metoden ha visat sig fungera extremt bra.

Relining är ett bra komplement

Dock - två saker om reling som kan vara värt att veta: 1) det är ett jobb som kräver precision och kunskap och vi kan därför inte nog poängtera att valet av företag måste ske med stor omsorg. Ta referenser och undersök innan du anlitar. 2) metoden är relativt ny och även om forskningen visar goda resultat – sedan tjugo år tillbaka i tiden – så ska man se en relining som ett bra komplement och inte som ett fullgott alternativ till ett stambyte. Förr eller senare så måste ett sådant ske – men med en relining så får man åtminstone tjugo år extra.

19 Mar 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.