OVK besiktning säkrar miljön

Väldigt många fastigheter höll en väldigt låg standard gällande sin ventilation förr om åren, så låg att regeringen satte ner foten i frågan och 1991 beslutade att en uppryckning var nödvändig. Här föddes OVK besiktning och det är efter detta obligatorisk för en fastighetsägare att inom en given tidpunkt genomföra en sådan för att säkerställa att ventilationen är tillfredsställande – oavsett hur stor fastigheten är eller var den ligger. OVK besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll och har visat sig fungera betydligt bättre än vad som var fallet innan detta infördes.

Kort sagt, sedan OVK besiktning infördes så har man satt en allt större press på hus- och fastighetsägare över hela Sverige att leverera en tillfredsställande miljö gällande ventilationen för de som bor, går i skola, besöker eller jobbar i den lokal som de tillhandahåller. Alla vet vilka följder som kan komma av en dålig ventilation i form av sjukdomar – astma och allergier – och koncentrations- och sömnsvårigheter. OVK besiktning var en absolut nödvändig lag som vi alla tjänat på.

Vem genomför en OVK besiktning?

För att få göra en OVK besiktning så krävs det att man har behörighet och ett certifikat som bevis på detta. Det finns två stycken olika grader – normal och kvalificerad – och dessa förkortas N och K och vad man får göra är något som avgörs av vilken sorts ventilations som finns i den byggnad där denna OVK besiktning ska äga rum. Om vi nedan radar upp några områden där en normal – N – besiktningsman får operera och har behörighet så ser det om enligt följande:

  • Förskolor, skolor och vårdlokaler där S, F och FX-ventilation finns installerad och tidsspannet för när en OVK besiktning ska äga rum i dessa tyder av byggnader och fastigheter är vart tredje år.

I andra byggnader där en OVK besiktning ska göras med där en kvalificerad – K – besiktningsman måste anlitas är följande:

  • Förskolor, skolor och vårdlokaler där FT och FTX-ventilation finns.
  • Flerbostadshus och kontorsbyggnader med FT och FTX-ventilation är installerad. Tidsspannet mellan en OVK bsiktning är i dessa fall tre år.
  • Ovanstående hus och byggnader med F, FX och S-ventilation behöver ha en OVK besikning genomförd var sjätte år.

Där har vi således de premisser som gäller vid en OVK besiktning. Som minst så handlar det om att man vart tredje år måste genomföra en sådan och att en behörig besiktningsman ska vara den som godkänner om det finns en God Bebyggd Miljö – något som han kommer fram till genom att upprätta och följa ett OVK protokoll.

Det här gör att besiktningsmannens jobb blir enklare att förstå och det skrivs i två stycken exemplar – ett skickas till Byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger och ett skickas till ägaren av denna. Skulle en OVK besiktning visa att det finns brister och att en God Inomhusmiljö inte finns så har ägaren till fastigheten sex månader på sig att åtgärda dessa innan hen drabbas av tuffare reprimander.

13 Jul 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.