OVK-besiktning vart tredje år!

Alla som är fastighetsägare bör göra OVK-besiktningar vart tredje eller vart sjätte år. Det är mycket viktigt att en fastighetsägare ser till så att inomhusluften är så pass bra att både människor och hur mår bra. Om inte ventilerna fungerar som de ska, så finns det risk för att fukt kan utvecklas till mögel och angripa hus.

Har man en gång fått mögel i sitt hus, blir det mycket svårt att komma till rätta med det. I ett hus som drabbas av fukt måste man riva bort det som har dabbats av fukten eller möglet. Torka ut hela det angripna området och sedan renovera det med nytt och fräscht material. Gör man inte det så riskerar hela det angripna området att spridas i huset och människorna må mycket dåligt.

Vad händer om ventilerna inte fungerar?

Som fastighetsägare så bör man åtgärda det som inte fungerar. Man måste då rensa ut allt som täpper till ventiler. Tittar man in i tilltäppta ventiler, så kommer man att upptäcka att det som har hindrat dem från att fungera är en massa damm. Man kan behöva dammsuga dem. Man kan behöva öppna dem och ta ut allt det som täpper till dem. Dammsuger man först dem kan man sedan ta en fuktad trasa och rengöra hela ventilerna.

Ta kontakt med VVS-montörer

Känner man sig osäker på om man gör rätt med sina ventiler så kan man istället anlita hjälp av ett ventilationsföretag och VVS-montörer som kommer och hjälper till så att ventilerna börjar fungera som de ska. De kan då rensa ut ventilerna så att de börjar fungera som de ska. Skaffar man ett serviceavtal med en sådan firma. Då ansvarar de för att ventilerna fungerar som de ska. Är man fastighetsägare finns det många andra saker som man kanske behöver tänka på och komma ihåg. Om man överlåter till ett service företag att ta hand om ventilerna i ett hus, då kan man själv som fastighetsägare fokusera på andra saker, samtidigt som man vet att man har tagit hand om saken.

När du behöver göra en OVK-besiktning

Man kan till exempel googla "OVK-besiktning Dalarna" om det är där som man behöver en OVK-besiktning. Det som är viktigt är att se till så att de är certifierade av kommunen och har rätt att utföra en OVK-besiktning. De har då fått särskild utbildning i frågan och kan göra riktiga OVK-besiktningar. Läs mer om OVK-besiktning på: https://www.ovkbesiktningdalarna.se

27 Dec 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.