Så bör du bygga lekplatser för barn

Det är mycket viktigt att en lekplats är både lockande för barnen att leka i, men samtidigt är så säker att de inte skadar sig när de leker på lekplatsen. Ingen vill att barnen skadas mitt under en lek. Därför är det viktigt hur en lekplats är konstruerad. Som vuxen bör man alltid tänka efter före när det kommer till alla de platse som barn ska leka på. Som barn är det omöjligt att kunna förutse vad som kan hända när man leker på en lekplats. Barn kan inte tänka framåt. De kan inte tänka ut olika scenarier när de leker på en leklats. Sådant måste vuxna göra för barnen. Därför är man som fastighetsägare ansvarig för att de lekplatser som finns vid en byggnader är säkra för barnen att leka i.

Besiktiga lekplatsen

Om det är ett tag sedan som lekplatsen sågs över, kan man behöva besiktiga den först av allt. På så sätt får man reda på vad som behöver åtgärdas. Tar man dit en erfaren byggare som har full kontroll över hur en säker lekplats bör vara utformad, då får man veta  exakt vad som behöver åtgärdas för att den ska blir så bra, rolig, inspirerande och säker som den bara kan bli. Besiktigar man lekplatsen får man veta vilka saker som man kan vara farliga, och hur man bygger på ett säkert sätt som är bra för barn.

Renovera den

När man väl har besiktigat den och fått reda på vad som ska ingå i en säker lekplats och hur man ska utforma lekplatser så att barnen tycker att de är festliga och som lockar dem till lek, så vet man i så fall hur en lekplats ska se ut som är säker. Man bör också ta reda på vilka bestämmelser som finns angående EU:s regler för säkra lekplatser. Hur ska en lekställning var utformad? Hur mycekt får en kant sticka ut innan den blir farlig för barn? Hur ska gungorna vara monterade så att de inte blir farliga snaror för barn? Allt sådant är viktigt när man ska både bygga och renovera lekplatserna för barn.

Bygga lekplatsen

När man sedan vet hur lekplatsen ska vara, är det bara att bygga och renovera den. Man kanske får gräva för att kunna lägga en geoduk och lägga ner mjuk sand. Den är viktig för att barnen inte ska skadas när de gungar, och när de leker i lekställningen. Läs mer om säkra lekplatsutrustningar på: https://www.lekplatsutrustning.com.

1 Jul 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.