Så fungerar ett tryckkärl

En hydrofor är den ktryckkärlorrekta benämningen på det som även kallas för tryckkärl. Kärlet är en behållare, ofta tillverkad i metall eller plast, för trycksatt vatten som kopplas till en pump. Dess huvudsakliga uppgift är att hålla ett jämnt tryck i vattenledningar och behövs för att en vattenanläggning ska fungera, från brunn till hushåll.

För den som har en borrad eller grävd brunn fungerar tryckkärlet genom att syresätta vattnet vilket leder till att dålig lukt och smak på vattnet reduceras. Detta sker genom att vattnet helt enkelt kommer i kontakt med luft inuti behållaren.
Genom att komplettera kärlet med filter och annan utrustning kan det även fungera som ett mindre reningsverk.

Utformning

Ett tryckkärl kan vara utformat på olika sätt med olika arbetstryck och i storlekar. En regel snarare än ett undantag är att kärlet placeras stående. Liggande förekommer också men är inte särskilt vanligt. Vattnet går in på kärlets ena sida och ut på den andra. Det är även vanligt att det finns ett rör eller hål där man kan kontrollera luft- och vattennivån i behållaren. Standardstorleken på ett tryckkärl för ett vanligt hushåll ligger på ungefär 150 liter.

Konstruktionen är enkel och består av väldigt få rörliga delar vilket är en stor fördel för kärlets hållbarhet – de håller länge.

Materialval på tryckkärl

Beroende på vattnets kvalitet finns olika material att välja mellan om det är dags att koppla en ett nytt tryckkärl. En bra start är att göra ett vattenprov på vattnets kvalitet och utgå ifrån det för att sedan välja mellan de olika materialen som finns.

Galvade tryckkärl

Tack vare den varmförzinkade ytan ges ett bra skydd för korrosion. Fungerar med de flesta vattenfilter och är lätt att rengöra inifrån.
Passar för vanligt bruksvatten med ett PH-värde mellan 6–12.
Mekaniskt stark produkt.

Rostfria tryckkärl

Passar för vanligt bruksvatten och fungerar med de flesta vattenfilter. Stark produkt som är lätt att rengöra inifrån.

Syrafasta Hydroforer

Passar för vanligt bruksvatten och olika vattenfilter. Har en förbättrad korrosionsbeständighet och är lätt att rengöra inifrån.

Tryckkärlens funktion är på det stora hela densamma men det är viktigt att utgå från det egna vattnets kvalitet. Konkreta nackdelar med tryckkärl är storleken, de tar väldigt mycket plats. Priset är också ganska högt men med tanke på den långa hållbarheten får man se det som en investering, eftersom att det trots allt är en nödvändig produkt för en vattenanläggning såväl i hushållet som i en större byggnad.  

Här är ett företag med bred kompetens och stor erfarenhet inom tryckkärl: tatsvets.se/tryckkarl/

17 May 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.