Så går en asbestsanering till

Är det så att du vet att du äger ett fastighetsbestånd som byggdes någon gång under 1950-, 60 eller under 70-talet? Då kan du gott och väl misstänka att huset kan ha byggmaterial som innehåller asbest. Asbest är ett brett samlingsnamn för olika mineraler som när man river i det kan flyga runt i luften i mycket små beståndsdelar och andas in och sätter sig innanför lungorna och kan ge både andningssvårigheter och cancer oi värsta fall.

Även om asbest är som farligast för dem som arbetar med det och framför allt för dem som river i det, är det mycket farligt att utsättas för denna asbest under lång tid. Ju längre tid, desto farligare. Därför har du som fastighetsägare skyldighet att avlägsna allt som kan innehålla asbest.

Alla fastighetsägare är skyldiga att ta bort all asbest

Det finns blå, vit och brun asbest. Detä den blå asbesten som är farligast. Men alla slags asbest måste avlägsnas, även om det kostar en del extra. Det är värre att utsätta sina hyresgäster för en stor risk att utveckla cancer. Får man reda på att du som fastighetsägare kände till riskerna men inget gjorde kan man ställas inför rätta att inte ha ingripit när man borde ha gjort det.

Så går en asbestsanering till

Man måste riva bort allt som innehåller asbest i byggmaterialet. Det är mycket farligt för alla som finns i närheten när man river asbesten eftersom asbestpartiklarna ffrigörs när man river i det. Det är så risken är som störst för att partiklarna virvlar runt och lägger sig i lungorna och åstadkommer skada.

Man skyddar alltid andra när man river asbest

Därför bygger man säskilda skydd kring rivningen. Man bygger luftslussar till och från rivningststället för att inte andra ska drabbas av asbesten som virvlar runt när man river i det. De som arbetar med saneringen har särskild utrustning och arbetsskydd, masker som förhindrar partiklarna från att nå luftvägarna. De har särskilda redskap för sin rivning. De tar hand om avfallet och ser till att det förstörs på rätt sätt så att inte miljön tar skada av den eller att andra människor eller djru tar skada av det.

Här är ställena man kan hitta asbest

Asbest användes förut som isoleringsmaterial i gamla hus. Det var vanligt i armerad plast, i svartlim, eternitplattor i husväggar och fasader, man hade asbest i frånluftsventiler, i eternitplattor på husfasader, i murbruk och isoleringsmaterial.

18 Jun 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.