Så kan fastigheten öka i värde

Är man en bostadsrättsförening som tillsammans äger en större fastighet, blir det inte möjligt att alla ska göra allt, eller att ingen gör något. Oftast brukar man utse en styrelse som fattar beslut om den dagliga driften, större renoveringar och gör nödvändiga upphandlingar. Och många styrelser ser också till att skaffa in de slags tjänsterna av någon förvaltningsbolag som erbjuder sig att sköta det åt en BRF.

Och det finns ju sådana bolag som erbjuder sig och har de resurser som gör att de kan sköta de slags tjänster som gör att fastigheten inte förfaller utan som ser till att fastighetens värde inte minskar utan i stället ser till att den ökar. Här är några av de slags tjänster som ska till för att en fastighet ska fortsätta vara värdefull och till och med öka i värde.

Teknisk förvaltning

Det är en hel del teknik som ska fungera i en fastighet som en BRF äger. Det är inte bara VVS-tjänster, elektricitet, vilket är jätteviktigt att de fungerar, så klart. Men det kan finnas tjänster som handlar om försäkringar, renoveringar och satsningar på till exempel gemensamma ventiler, uppvärmning, miljövänlig el, egna solceller och vinddriven energiförsörjning. Det kan handla om att omvandla organiskt avfall till biogas och att någon tar ansvar för att förverkliga allt sådant.

Fastighetsskötsel

Man kan behöva ett bolag som tar hand om städning, både inomhus och utomhus. Man kan behöva renovera fastigheten med jämna mellanrum, se över tak, väggar och sköta om allt som har driften av fastigheten att göra. Här finns tjänster som kan behövas varje dag. På vintrarna bör någon skotta snö, ta bort istappar, rensa hängrännor och stuprör, städa trapphus, byta lampor och så vidare. Man kan behöva laga trasiga tak, väggar, lampor eller trappräcken och så vidare.

Ekonomisk förvaltning

En stor fastighet kan behöva en ekonomisk förvaltning. Alla månadsinbetalningar ska bokföras och någon bör ta det administrativa ansvaret. Man kanske ska ha en budget för fastighetsskötseln, kommande renoveringar, investeringar eller liknande. Det finns bolag som arbetar med detta. Det är ett förvaltningsbolag som erbjuder just liknande tjänster som här har tagits upp. De erbjuder både fastighetsservice, fastighetsdrift, teknisk förvaltning och ekonomiskt förvaltning. De har då en stor personalstyrka som kan rycka ut och utföra några eller alla dessa tjänster, om man som BRF önskar det. Vill man anlita någon liknande förvaltningsbolag, så kan man googla "fastighetsförvaltning Stockholm" om det är i Stockholm som man önskar sig detta.

14 Jan 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.