Säkrare gemensamma utrymmen i fastigheten

På både större och mindre orter i landet rapporterar många fastighetsägare om problem med säkerheten i garage och gemensamma utrymmen. Det handlar främst om stölder, inbrott och vandalisering, men även om att obehöriga uppehåller sig i byggnaderna nattetid för att söka skydd.

Det är tråkigt att utvecklingen har gått åt det hållet, men som fastighetsägare måste man göra något för att säkra byggnaderna för dem som bor eller bedriver verksamhet där.

Informera de boende och andra hyresgäster

Steg ett för att höja säkerheten är alltid att informera de som bor eller arbetar i byggnaden. Genom att göra dem uppmärksamma på problemet kan de hjälpa till att kontrollera vilka som rör sig i byggnaden.

Det är alltid okej att fråga vem någon är om man känner sig osäker på om personen hör hemma i byggnaden. Om den man frågar inte kan svara på vad personen gör i huset bör man ringa till fastighetens vaktbolag eller polisen. Gemensamma möten eller någon form av träff där man får lära känna de andra som bor i fastigheten kan hjälpa till för att man ska få bättre koll på vem som är vem. Just anonymiteten är ofta en faktor som sätter käppar i hjulen.

Säkra garage, källare och vindsförråd

Störst problem brukar det vara med gemensamma utrymmen såsom garage, källare och vindsförråd. Framför allt förrådsutrymmen är lätta att missa då man sällan passerar där varje dag.

Som fastighetsägare kan du installera individuella koder eller kodade nycklar för att se vem som har passerat en viss dörr vid en viss tid. Var dock noga med att kolla vad som är lagligt i form av sparad information. Du måste ha tillstånd för att få sätta upp säkerhetskameror och för att spara data om in- och utpassering.


I garaget kan en individuell fjärrkontroll för varje person som har en garageplats vara lösningen för att spåra rörelser och försäkra att ingen obehörig tar sig in i garaget. Be även de boende att vara uppmärksamma så att ingen smiter in när de kör in sin bil i garaget.

28 Sep 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.