Se över dina fastigheter!

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar för sina hyresgäster, deras liv och hälsa. Alla hus som är byggda före 1980, lär ha asbest i byggmaterialet. Om det inte är ett hus som är äldre än från 1930-talet, lär huset ha asbest. Om det inte är så att man har varit förutseende och renoverat bort asbesten bör man alltså riva bort den och ersätta asbesten med annat, bättre och hälsosammare material. Du lär hitta asbest i princip allt material som har använts för att isolera, brandsäkra i ventiler, fogning av kakel, täta mellan rum mellan betona och plastgolv, i olika rörpackningar, som tillsats i murbruk och fogningar. Den kan finnas i armerad påläst och elkablar och i golvmaterial. Förut använde man det även i fartyg, i ångpannor och i rörisoleringar. Det kan vara lite svårt att avlägsna asbesten då den ofta förekom som blandmaterial i till exempel cementskivor, rör, mellan vägg och golv i plastmattor, i kaklet, i gasspisar, i mattlim.

Sanera bort asbesten i fastigheter

Om du som är fastighetsägare bestämmer dig för att dina fastigheter bör saneras måste du vända dig till någon som är utbildad i sanering av asbest. De sanerarna måste ha kunskap om hur man avlägsnar asbesten, bygger säkerhetsanordingar som skyddar dem själva och andra som kan komma i kontakt med asbesten. Materialet är nämligen som farligast när det hanteras. Då är et viktigt att den som hantera den vet hur de ska göra för att minimera riskerna så mycket som möjligt. Har de gått utbildning, får de ett certifikat som intygar att de har rätt utbildning.

Rätt utbildade sanerare

De som sanerar asbesten måste ha gått igenom en hälsoundersökning utförd av läkare för att godkännas som sanerade av asbest. Det är bäst för dig som ger dem uppdraget och för deras egen säkerhet att endast certifierade sanerade jobbar med asbesten. Mindre nogräknade byggherrar anlitar byggjobbare från andra länder som inte har kunskap varken om vilket material de arbetar med, eller vilka säkerhetsföreskrifter som finns som ska skydda dem. Att anlita sådana mindre nogräknade byggherrar avråder di bestämt ifrån. Det är omoraliskt och utsätter arbetarna för stora hälsorisker. Även om en svensk, certifierad sanerade kostar mer att anlita än någon som inte är det, är det värt varenda krona att anlita någon som har rätt utbildning, rätt skyddsutrustning och som gör saneringen på ett säkert sätt. Läs mer om utbildning inom asbestsanering på: http://www.asbestutbildning.nu.

30 Mar 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.