Skaffa en mobil växel till företaget

Äger man flera fastigheter så blir kommunikationen extremt viktigt mellan dig och det företag som sköter den nödvändiga fastighetservice som krävs. Likaså blir kommunikation mellan detta företag och de som bor i huset också väldigt viktigt. En slags trestegsraket som måste fungera - men som dock sällan gör så.

Den största bristen sker i kommunikationen mellan de boende och företaget inom fastighetsservice. Går någonting sönder i fastigheten - eller i en enskild lägenhet - så måste detta åtgärdas direkt och en snabb kontakt måste kunna etableras.

Tyvärr så möts många frustrerade hyresgäster i dessa skarpa lägen av en tom lur. Det vill säga, man ringer och det är ingen som svarar. Eller också så svarar en telefonsvarare som hänvisar vidare till en annan person - som i sin tur inte har någon aning om vad han ska kunna göra för att hjälpa till. Ansvaret ligger inte på hans bord.

Vårt förslag för att undvika dessa situationer? En modern telefonväxel, eller snarare en mobil växel. Vi förklarar varför en mobil växel skulle vara en bra lösning på detta dilemma genom att rada upp några punkter:

Fördelar med en ny telefonväxel

  • Snabb kontakt - med rätt person. Det som är möjligt att göra med en mobil växel är att vidarekoppla samtal och därmed också möjliggöra en snabb kontakt. Som namnet antyder så använder du en smartphone och kan med denna - genom en app - även välja att växla mellan privata och arbetsrelaterade samtal. En olycka i en fastighet kan därmed lösas snabbare. Svarar inte den ordinarie kontaktpersonen så skickas samtalet vidare - till en person som fullt ut är införstådd kring vilket ansvar som han har.
  • Bättre kommunikation Du som fastighetsägare får information på samma snabba sätt - och kan också kopplas in i samtalet och delta. Detta kanske gäller främst vid åtgärder som kostar mer pengar. Det fina är dock att du kan befinna dig var som helst. En mobil växel är inte bunden av vilken operatör man har - det räcker med ett trådlöst nätverk - och det gör att kostnaderna blir lägre. Du som fastighetsägare kan således delat i viktiga samtal som gäller kostnader även om du för tillfället befinner dig på semester utomlands då en mobil växel heller inte är geografiskt låst.
  • Kommunikation er emellan Vem åker på uppdraget? Person A ringer till person B och säger att han måste rycka ut. Person B i sin tur sitter fast i en bilkö och då måste någon istället ringa till person C, som inte heller kan då han vabbar - har någon numret till person D? Det är inte ovanligt att sådana situationer uppkommer. Ett företag kan samordna alla samtal och hålla möten där samtliga anställda närvarar. Det ger en chans till ökad flexibilitet och bättre jobb. Här kan alltså person D (som stod längst ner på turordningen) säga att han befinner sig i närheten och direkt lösa problemet. Man slipper alla mellanhänder och får en rakare kommunikation mellan alla anställda.
10 May 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.