Stort ansvar för att bostäderna inte gör någon sjuk

Ansvaret som en fastighetsägare har, kan inte nog betonas. Som fastighetsägare, i synnerhet om man hur ut lägenheter eller rum i fastigheten har man ansvar för att bostäderna är fria från risker för de boendes hälsa. Det gäller inte bara att se till att taket är fritt från hål och förfall. Det gäller att materialet som huset är byggt av inte avger farliga saker som kan påverka de boendes hälsa på något negativt sätt. Här listar vi några olika saker som man som fastighetsägare bör tänka på. Framför allt är detta aktuellt ifall det är ett äldre hus som man äger.

Vatten- eller fuktskada som avger mögelsporer

Har man fått en vatten- eller en fuktskada måste man riva ut delarna som har blivit utsatta för det. Om inte riskerar man att det bildas mögelsporer i fukten som letar sig in i folks lungor och ger andnings- och astmabesvär. Långvarig sådan inandning kan leda till sjukdomar. Därför måste man åtgärda fukt och vattenskador snarast och ersätta det drabbade området med nytt och friskt material.

Eternit avger asbest

Detta var ett särskilt populärt byggmaterial som användes för att täta bostäder. De vanligaste som man ser är hus som har eternitplattor i sin fasad. Sedan kan det finnas eternit i isoleringar runt golv och fönster samt runt ventiler. Är man osäker är det bäst att mäta abesthalten i ett hus och sedan sanera det så att det blir fritt från asbest. Ett saneringsföretag vet vilka åtgärder som krävs i enlighet med de olika halterna.

Blåbetong och vatten eller mark som avger radon

Detta är något som egentligen finns naturligt i naturen. Den mark som huset är byggt på kan avge radonhalter som inte är hälsosamma att bo i. Det finns riktvärden på cirka 200 becquerel per kubikmeter för att inte inomhusluften ska vara skadlig. Beroende på var i huset som radonet finns, bör man be ett företag som utför radonsanering att göra det på olika sätt. Har man det marken, kan man isolera husets undersida för att radonet inte ska leta sig in. Finner man radonet i blåbetong, där det är vanligt, kan man antingen täta husväggen från det, installera bättre ventilation – för att ”tunna ut” radonhalten från inomhusluften. Finner man radonet i vattnet kan man egentligen på samma sätt lufta vattnet för att ”tunna ut” det. Man kan installera ett kolfilter eller byta vattenkälla.

Har du behov av mätning av asbest, radon eller fukt kan man alltid få goda råd av Boverket om hur man ska gå till väga för att mäta något av detta. Det finns flera olika företag som arbetar med saneringar av detta. Det är nämligen mycket viktigt att få bort det. De har kunskap om de olika skadliga ämnena och vad som bör åtgärdas och hur. Har du behov av

6 May 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.