Tänk på säkerheten i hissen

Är du fastighetsägare? Ligger din fastighet i Stockholm eller annan storstad är sannolikheten hög att du ansvarar för en eller flera hissar. De flesta ringer hisservice för att säkerställa att skicket är gott, men det finns några saker man fundera över på egen hand. Hissarna har blivit betydligt säkrare på senare år – men det gäller bara just nya hissar. Äldre hissar är ofta lika osäkra som de en gång var när de byggdes, och saknar inte sällan säkerhetsfunktioner som vi idag tar för givet.

Är din hiss tillräckligt säker?

För varje dag som går, kommer hissens livslängd slut en dag närmre. Att hålla koll på skicket är oerhört viktigt för att underhålla den i takt med att den slits. Även om det inte skulle innebära livsfara ifall något blev trasigt, är det en obehaglig upplevelse att fastna i hissen. Många människor är mörkrädda, klaustrofobiska och höjdrädda vilket kan skapa panik i en sådan situation. Med det sagt kan det givetvis få rent ödesdigra konsekvenser ifall inget underhåll ges. Är man osäker är det bra att ringa hisservice. Särskilt angeläget är det om du till exempel äger en sekelskiftesfastighet i Stockholm eller Göteborg, dessa har ofta hissar som har många år på nacken.

Som fastighetsägare är det på ditt ansvar

Du som äger en fastighet med hissar är fullt ansvarig för att de fungerar. En årlig besiktning skall göras, men de befriar inte dig från ansvar om något skulle gå fel. Vidare är det på dig att se till att ringa hisservice eller se till att underhållet sköts på annat sätt. Skulle någon brist med säkerhetsutrustningen uppenbara sig, är det du som ska se till att hissen stängs av. Underförstått faller det också på dig om en olycka inträffar. Händer det något är du skyldig att tala om detta för berörda myndigheter.

Företag för hisservice kan ha visst ansvar

Du kan aldrig lämna över totalansvaret för din hisservice på någon annan. Däremot är det möjligt att göra en överenskommelse att skötselföretaget ansvarar inför dig, att se till att allt sköts och underhålls på korrekt sätt. Är du missnöjd med ditt nuvarande skötselföretag bör du inte skjuta upp på att hitta ett nytt. Är fastigheten i till exempel Stockholm har du flera aktörer att välja mellan. Det här gäller givetvis inte bara i Stockholm, utan i andra större städer där tjänsteutbudet överlag är stort. För att utföra en god hisservice krävs till exempel att företaget för journal och att olyckstillbud rapporteras. Den hisservice du väljer bör givetvis kunna leva upp till det ansvar som arbetet faktiskt innebär.

23 Jan 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.