Underhållsplaner ger överblick

Om du sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening, ska du se till att föreningen har underhållsplaner. Anlita ett expertföretag inom området.

Att sitta med i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett ansvarsfullt uppdrag. De som äger bostadsrätter måste lita på att föreningen sköts korrekt och att värdet på bostaden bevaras och helst blir högre. En BRF måste dessutom skicka in sina underhållsplaner till Bolagsverket för registrering. Det är speciellt viktigt i nybildade föreningar. En spekulant på en bostadsrätt ska inte “köpa grisen i säcken”.

Alla fastighetsägare bör naturligtvis ta fram underhållsplaner för sitt bestånd. Men den som äger fastigheter behöver inte nödvändigtvis vara byggexpert. Ägandet kan inte sällan vara en kapitalplacering som förväntas förränta sig över tid. För att undvika överraskningar bör en sådan ägare anlita en expert på underhållsplaner för fastigheter.

Underhållsplaner – trygga värdetillväxt

Du har under lång tid drivit ett framgångsrikt företag inom en bransch där du har specifik kompetens. Men du har fått ett bud på företaget och har beslutat att sälja ditt livsverk. Du har fått bra betalt och kan njuta av en tillvaro med pengar på bankkontot. Men som den affärsman du är vill du att kapitalet ska växa mer än den ränta banken ger dig. Du blir erbjuden att köpa ett bestånd av hyresfastigheter och du tänker slå till.

Du kan ingenting om fastigheter och inser omedelbart att du behöver veta vilka krav på renoveringar och reparationer som kommer i framtiden. Du kontaktar ett företag som upprättar underhållsplaner. Nu kan du investera dina pengar med trygghet.

Läs mer om underhållsplaner på denna sida: underhållsplaner.net

17 Feb 2023

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.