Undvik fuktskada i fastigheten

Ingen vill ha fuktskador på sitt hus. Fukten ger upphov till att mögel kan få fäste i nästan vilket material som helst. Mögel behöver organiskt material för att leva, och syre. Det är allt. De flesta hus har organiskt material som kan ge mögel näring för tillväxt. Därför vill man inte få fukt som stannar kvar i någon del av huset. Det finns sätt att se till att förebygga så att man inte drabbas av fukt i sitt hus. Här kommer några bra tips och råd om hur man kan göra.

Ha inga växter nära huset

Det är viktigt att inte ha växter som växer kring husgrunden. Alla planteringar bör finnas flera meter från husgrunden. Allra närmast husgrunden bör man lägga stenmaterial som hjälper till att hålla huset torrt och som håller fukten borta från huset. Helst ska blomrabatter ligga några meter från husgrunden. Träd och buskar bör planteras cirka 5 meter från husgrunden, för att inte rötterna ska skada rör och VVS-system.

Lägg ner dräneringsrör kring huset

Vill man vara säker på att huset inte drabbas av fukt, bör man alltid lägga ner dräneringsrör i tomten kring huset. Det finns moderna dräneringsskivor som ser till att leda bort vatten kring huset. Både rör och skivor är lika effektiva. Det viktiga är att man ser till att fukten inte får någon chans att stanna kvar kring huset.

Led vatten bort från tomten

I övrigt är det bra att leda bort allt vatten kring tomten. Det kan man göra genom att dika runt trädgården. Finns det höjdskillnader kring tomten runt huset, så bör man dika så att vattnet inte leds till huset, utan hellre dika så att vattnet leds bort från det. Om huset ligger vid en bergfot, bör man bygga så att vatten från berget har någon annanstans att rinna än till huset. Ligger huset ovanför resten av tomten, kan man hjälpa till så att vattnet kan rinna från huset till andra delar av trädgården.

Montera hängrännor och stuprör

Dessutom kan man montera stuprör och hängrännor på villan, som leder bort vatten från huset. Hängrännan bör effektivt se till att all nederbörd leds bort från taket och stuprören så att vattnet leds ner i marken och inte på huset. Dessutom bör man ständigt rensa dem så att inte löv och smuts täpper till dem. Genom att se till att inget vatten samlas i närheten av huset, kan man undvika fukten. Här kan du läsa mer om du behöver en firma som utför dränering i Stockholm.

2 Jun 2019

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.