Vad är totalentreprenad?

Kortfattat är totalentreprenad en totallösning för kunden genom att ett företag tar hand om hela renoveringen/ombyggnationen från planering till utförande. När en större renovering ska ske i hemmet finns flera olika alternativ. Den händige kan utföra de flesta arbeten på egen hand även om certifierad elektriker krävs vid vissa elinstallationer. Vill man däremot ha hjälp går det antingen att kontakta olika hantverkare som utför de olika jobben eller ett företag som erbjuder totalentreprenad. Genom att välja totalentreprenad får man hela ombyggnationen klar med hjälp av ett enda företag från början till slut.

Ett praktiskt exempel

Familjen Svensson bor i Tyresö och önskar flytta en innervägg vilket även innebär att vissa dragningar av el behöver göras därefter. De kontaktar en snickare som ger offert på själva arbetet och en elektriker som gör dragningar. På detta sätt har de själva kontaktat varje yrkesgrupp eftersom det är ett litet projekt. När de kontaktade flera snickare och elektriker i Tyresö, för att ställa deras pris mot varandra, erbjöd vissa snickare totalentreprenad vilket därmed betyder att de även skulle ta ansvar för att ordna med elektriciteten och anlita extern elektriker. Då priset just i detta fall blev högre valde de bort detta alternativ.

När sedan badrummet skulle renoveras blev förutsättningarna annorlunda. Att nu kontakta en plattsättare, en elektriker och en snickare samt koordinera deras jobb är inte ett alternativ. Här bestämde de sig tidigt för att välja ett företag med totalentreprenad. De tog in offerter från ett par företag och ställde då kravet att de skulle ta ”ansvar för allt”. De googlade efter företag som utför badrumsrenoveringar i Tyresö och bad om komplett offert för hela arbetet.

Fördelar och nackdelar

När familjen skulle flytta innerväggen kunde de jämföra priser på snickare och elektriker separat och på så vis välja det billigaste alternativet. De kunde även tydligare välja vilka som skulle utföra tjänsten. Just valbarheten är den stora fördelen med att inte ha totalentreprenad. Fördelen att välja detta alternativ handlar om enkelheten och säkerheten. Som kund sker kontakten med en kontaktperson och detta oavsett om man undrar när elektrikern ska komma eller hur lång tid det tar att lägga golvet. Projektledaren har all överblick och kan svara på de aktuella frågorna.

Man slipper även själv kontakta flera olika hantverksgrupper då detta tas hand om av det företag som har entreprenaden.En tydlig fördel är även garantin. Om ett företag tar ansvar från projektering till utförande är det även de som är helt ansvariga under hela denna period. Samt självklart därefter. Alla garantiärenden hamnar på detta företag. Ställ detta mot om det varit tre olika företag involverade som eventuellt kunnat lägga skulden på varandra.

15 Dec 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.