Vad gäller för skyltar i Stockholm?

I Stockholm så är en fastighet sällan enbart en plats där människor bor; det handlar även om att det kanske finns restauranger, caféer, butiker, förskolor, kontor och annat i samma fastighet. Går du i Stockholms centrala delar så kommer du att upptäcka att de flesta fastigheterna är utformade med skyltar som visar vilka typer av verksamheter som finns.

Du kan även se dessa skyltar från vägen om du kör bil genom Stockholm. I dessa fall kanske skyltarna i fråga är av en större modell och sitter där i syfte att du ska lägga märke till dem - inte sällan så handlar det i dessa fall om större företag som vill marknadsföra sig och visa sin närvaro.

Oavsett vilket så finns det regler att följa. Som fastighetsägare bör du hålla sig uppdaterad gällande dessa regler så det till syvende och sist är du som bär ansvaret.

Om någon bryter mot reglerna gällande skyltar så kan mycket väl bilan falla över dig i slutändan. Vad är det då som gäller? Först och främst så kommer det att krävas ett bygglov för att sätta upp olika skyltar inom Stockholm - detta då det handlar om ett detaljplanelagt område och där man ska följa Plan och Bygglagen (PBL).

Även följande detaljer bör man vara medveten om:

 • Skyltarna ska ta hänsyn till områdets karaktär samt till stads- och landskapsbilden. Även gällande platsen natur och kulturvärde måste hänsyn tas.
 • Formen och färgen på skylten måste vara passande. Man ska eftersträva en helhetsverkan.
 • Skyltar placerade i Stockholm får inte inverka på trafiksäkerheten eller på något annat sätt medföra fara.
 • Konstruktionen ska ha en trygg bärförmåga, vara beständig och stadig

Generella detaljer om storlek och placering av skyltar

Det finns även mer generella regler för hur mans ka tnka gällande skyltar i Stockholm och vad det är som gäller. För enkelhetens skull så radar vi upp några saker som du bör ta hänsyn till om du - eller någon hyresgäst (exempelvis en restaurangägare) i din fastighet - vill placera skyltar på fastigheten.

  • Skyltar ska underordnas arkitekturen. Menas här; fönster, snickarglädje, pilastrar och andra byggnadsdetaljer får inte skymmas av skylten i fråga.
  • Förbipasserande. Man måste ta hänsyn till längd och fart då det kommer till folk som passerar skylten. Ingen ska alltså, förenklat, kunna gå och titta i sin telefon och sedan slå huvudet i den skylt som sitter på fastigheten. Det gäller även exempelvis markiser.
  • Hänvisningsskyltar får endast sättas upp i nödfall. Exempelvis om det gäller för att visa vägen till ett sjukhus eller något annat som är viktigt för allmänheten. Vill du sätta upp skyltar som visar var en restaurang i närheten ligger så kommer du att få avslag. Annars skulle varenda fastighet - över hela Stockholm - vara fullplottrad med skyltar som visar vägen till någonting. Där får man hyra en gatupratare istället.
  • Måttlighet. En fastighet ska vara “ren” sett till att man inte ska ha hundra olika skyltar som försöker överrösta varandra. Det minskar dels informationsvärdet och dels så förfular det rent estetiskt.
  • Framkomlighet. En skylt får inte placeras så att den utgör ett hinder för personer med exempelvis funktionsnedsättningar. Det gäller även för skyltar som kan komma att försvåra arbete med exempelvis snöröjning.

Allmänna reklamplatser i Stockholm

Vän av ordning har säkerligen några frågor om ovanstående information och kanske vill komma med en motfråga: om man nu har så pass stränga regler - hur kan det komma sig att vissa fastigheter tillåts ha stora företagsloggor över hela fasaden? Det är tillåtet av den anledningen att dessa räknas som allmänna reklamplatser. Även för dessa gäller ett ganska strängt regelverk som måste följas.

Bland annat så måste de följa den lekfulla utformning som de klassiska reklamskyltar i Stockholm har - tänk Stomatol och andra vackra skapelser i neon. Och, de måste harmonisera både med byggnaden, med annan reklam och med området i stort.

Här sätter man högre krav på ren konstnärlig ambition. Det är bra då dessa skyltar, trots allt, syns väldigt väl och från långt håll.

Mer om skyltar på denna sida.

1 Jul 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.