Ventilation – en FAQ

Att ha en god ventilation är viktigt. Inte bara för människorna som bor där, utan även för huset i sig. En vanlig konsekvens av dålig ventilation är att mögel bildas, vilket leder till skador på huset och hälsoeffekter på de boende. Ventilationen är något som måste fungera, helt enkelt.

Att fixa allvarliga fel med ventilationen är ofta svårt att göra på egen hand. I de flesta fall bör man anlita ett ventilationsföretag som kan göra en felsökning och kanske också en reparation. Handlar det dock om lättare brister, kanske ett ventilationsföretag inte behövs, utan det kan då kanske åtgärdas på egen hand.

Vad är självdragsventilation?

Förr i tiden byggdes i princip alla hus med självdragsventilation. Det här innebär att huset inte är helt tätt, så att luft strömmar in och ut av sig själv. Sprickor i fasaden och otäta golv möjliggjorde till exempel detta.

Talar vi om lite mer moderna byggnader, sitter det istället ventiler nära golven som gör att luften kan komma in. För att luften sedan ska kunna strömma ut igen, sitter det frånluftsventiler på väggarna. Dessa är ofta högt placerade. I vissa hus finns inte dessa, utan luften strömmar istället ut genom skorstenen. Det här är kanske vanligare att se i hus som är belägna på landet, snarare än i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Är det vanligt att hus har dålig ventilation?

Bland vissa hus och fastigheter är det mer vanligt förekommande med dålig ventilation. Ett exempel på det är miljonprogrammen som byggdes under 60- och 70-talen i Stockholm och ett antal andra städer. I dag genomförs, inte minst i Stockholm, en hel del åtgärder för att råda bot på dessa problem. Vissa kommuner väljer dock att helt riva dessa hus, ofta på grund av att de är svåra att hyra ut. I städer som Stockholm, med rådande bostadsbrist, finns dock inte det problemet. I stället satsar Stockholms kommun på att rusta upp dem och höja levnadsstandarden för de boende, bland annat med hjälp av ventilationsföretag i Stockholm.

Vad kan jag göra själv?

Många tror att ett mekaniskt ventilationssystem bör installeras om ventilationen är lite dålig. Det här är dock inte alltid fallet. Det finns en rad andra åtgärder man kan vidta först, innan en installation av ett dylikt system skulle behöva göras.

Något som kan anses ganska självklart, men som ändå är lätt att missa, är att på ett grundläggande plan gå igenom de ventilationsdon som redan finns. Kanske är de stängda eller igensatta?

Något annat man som husägare kan göra är att se över köksfläkten. En bättre köksfläkt kan göra mycket för hur ventilationen upplevs. Även fläkten i badrummet bör ses över. Bestämmer du dig för att ändå installera ett mekaniskt system bör du känna till att det krävs ett ventilationsföretag för detta. Något annat som kan vara bra att känna till, är att arbetet i sådana fall omfattas av ROT-avdraget.

23 Mar 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.