Vilka värmepumpar passar bäst i Malmö?

Funderar ni på att byta värmesystem i huset? Eller står ni i begrepp att bygga nytt hus i Malmötrakten? Då har ni säkert sneglat på värmepumpar och funderat över vilken typ av värmepump som kan vara den bästa för just ert hus.

I nybyggda hus är värmepumpar det absolut vanligaste uppvärmningssättet och allt fler byter dessutom ut sitt befintliga värmesystem mot en värmepump. Det finns helt enkelt så mycket att vinna på att installera en värmepump, både ekonomiskt och miljömässigt.

Men vilken typ av värmepump ska man välja? Vi går här kort igenom hur en värmepump fungerar, vilka alternativ som finns och dess för- och nackdelar.

Hur en värmepump fungerar

En värmepump utvinner den solenergi som finns lagrad i naturen. I vattnet, marken och i luften finns värme lagrad som värmepumpen fångar upp och förstärker, för att sedan överföra värmen till husets värmesystem. Man brukar därför ibland även kalla detta uppvärmningssystem för naturvärme.

Värmepumpen är kopplad till en kollektorslinga som fångar upp värme från berggrunden, jorden, sjövattnet eller själva luften. Kollektorslingan leder in värmen till värmepumpen där den värmer upp ett kölmedium som då förgasas. Gasen komprimeras och värmen stiger drastiskt. Värmen upptas av en värmeväxlare som för över värmen till husets värmesystem, antingen luft- eller vattenburet.

Värmepumpen behöver en liten mängd el för att fungera, men det är en marginell kostnad i jämförelse med det man tjänar på att ha en värmepump installerad.

Vad fungerar bäst i Malmö?

Malmö är generellt sällsynt lämpat för naturvärme. Vi har ett milt och förhållandevis jämnt klimat och det blir sällan särskilt kallt.

Sjövattenvärme är ett utmärkt alternativ om man bor nära en sjö. Kollektorslingan läggs då på sjöbotten, där temperaturen är relativt jämn under året. För att gräva ner slingan från huset ner till sjön krävs en del arbete. Slinga måste hållas nere på botten av tyngder. Initialkostnaden kan bli hög beroende på tomtförhållanden och sjödjup, men väl på plats är sjövärme ett mycket bra uppvärmningsalternativ i Malmö.

Bergvärme är mindre lämpligt i Malmö. Berggrunden här består av sedimentära, porösa bergarter och för at komma ner till urberget måste man borra väldigt djupt.

Då är jordvärme ett bättre alternativ om man vill använda sig av markvärme. Här grävs kollektorslingan ner ungefär en meter i jorden och fångar upp värmen. Jordvärme kräver dock att man har en stor tomt. Har man det är jordvärme helt klart ett alternativ att fundera på.

Luftvärme då? En luftvärmepump fångar upp värme ur luften. Det fungerar till och med på vintern, trots att det kan låta konstigt. I Malmö är detta ett utmärkt alternativ som definitivt bör beaktas. Den stora fördelen med luftvärme mot andra typer av naturvärme är den förhållandevis enkla och billiga installationen.

Kolla med en expert

Det är alltid bra att fråga om man är osäker. Kontakta en bra installatör av värmepumpar och hör med dem vad de tror är det bästa alternativet för just ditt hus. Ofta brukar man få en kostnadsfri rådgivning och en offert på de olika alternativen. Därefter kan man i lugn och ro sätta sig och ta ett bra beslut.

Mer info hittar du här: http://www.värmepumparmalmö.nu.

13 Dec 2017

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.