Vilken funktion har dräneringslagret av makadam?

Vid dränering skapas fuktskydd av flera lager. Vilken funktion har dräneringslagret av makadam?

Dränering genomförs för att få bort fukt och väta från grunden. Vid problem med fukt kan annars mögel och fuktskador uppstå. De två delarna av dräneringen består då av en dränerande del samt en kapilärbrytande del. Makadam används inom den dränerande delen. 

Funktion

Den dränerande delen inom dränering ska föra ner vattnet så att det inte förs vidare in under husgrunden. En djupt ”dike” grävs kring grunden och större delen av detta dike fylls med makadam alternativ dräneringsgrus. Dessa material har samma funktion – att föra ner vattnet. 

I och med att storleken på stenarna är så pass stora skapas goda förutsättningar för vattnet att rinna neråt. Hade det varit exempelvis sand hade vattnet stannat upp vilket är precis det man vill undvika. 

Den primära funktionen för makadam, vid dränering, är alltså att leda vattnet nedåt så att det inte rör sig i sidled och därmed under husgrunden. 

Makadam eller dräneringsgrus

Det som främst skiljer makadam mot dräneringsgrus är stenarnas utformning. Makadam är sprängsten vilket innebär att många stenar har vassa kanter. De är mycket oregelbundna. De som anser att makadam är bäst brukar påpeka att dessa kanter hjälper till att fördela lasten på det makadam som lagts ut. 

Nackdelen är att det är svårare att lägga ut med en jämn yta. Det kan ställas mot grus som har betydligt mjukare kanter och hörn. Ett material som skapar en jämnare och finare yta. Vill man komma ifrån detta problem kan makadam av olika slags storlek användas. Det blir då lättare att skapa en jämnare lager. 

Fiberduk ovanpå

På det dränerande lagret, i detta fall makadam, placeras en fiberduk. Fiberdukens primära funktion är att fånga upp partiklar som annars, över tid, skulle kunna försämra dräneringsfunktionen. Skulle exempelvis ett jordlager läggas direkt på dräneringslagret skulle jorden snart sippra ner mellan stenarna när det regnar. 

Väljer man att ha jord ovanpå är det viktigt att tänka på vad som planteras. Är det buskar och träd kan nämligen rötterna leta sig neråt och förstöra fiberduken. De kan till och med förstöra dräneringsrören vilket innebär stort arbetet att återställa detta. 

Det bästa är helt enkelt att inte ha några större växter kring huset alls. Då behövs inte heller fiberduken vara överst utan man kan låta stenplattor eller singel ligga överst. Det ger de bästa förutsättningarna för vattnet att rinna igenom.

Mer information om dränering hittar du här: https://www.dräneringvästerås.nu

2 Jan 2020

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.