Vilket värmesystem passar ditt hus bäst?

Det finns många olika värmesystem på marknaden idag. Vilket man bör välja beror i mångt och mycket på hur högt inköpspris man kan tänka sig att betala, och hur man använder sin bostad. Den som är borta och reser väldigt mycket har till exempel svårare att motivera ett värmesystem med en mycket hög installationskostnad. Detta eftersom man knappt spenderar tillräckligt mycket tid i sin bostad för att få igen investeringen. Läs mer för att ta reda på vilket system som passar din bostad bäst. För värmeåtervinning kan ett FTX-aggregat införskaffas (läs mer om detta längre end i texten).

Fjärrvärme

Fjärrvärme påminner mycket om direktverkande el i sin enkelhet, men är ofta billigare att använda. Det finns fall där det faktiskt är billigare med direktverkande el, men i många fall är fjärrvärme det bästa alternativet. Här har man mycket lite att vinna på att göra en jämförelse av de olika aktörer som finns på marknaden, eftersom möjligheterna att byta är begränsade. De främsta fördelarna med fjärrvärme är kanske att det kräver litet utrymme och mycket liten arbetsinsats. För den som vill börja spara pengar på lång sikt finns det dock andra alternativ, om man kan tänka sig att betala högre installationskostnader.

Värmepump

Värmepump har blivit mycket populärt på senare tid. Det är ett miljövänligt alternativ som dock inte bara skonar planeten – utan även din plånbok. Hur värmen skapas skiljer sig åt mellan olika typer av pumpar. Det som anses ge den största energivinsten är markvärmepumpar, som även brukar kallas för bergvärme. Dessa pumpar hämtar energi från berggrund, sjö eller grundvattentäkt. Vätska förs till pumpen som sedan ger varmvatten till kranar och element. Den här typen av värmepump kräver dock en stor initial investering. Att borra ett – ibland över hundra meter – djupt hål är ett ganska stort projekt och kostar därefter. Ett problem med värmepumpar generellt är att de ställer ganska höga krav på tekniskt kunnande om något går snett. Att försöka sig på att laga en värmepump själv, utan förkunskaper, är ofta mycket svårt. Således kan det hända att servicetekniker får komma ut på plats för en felsökning och reparation – en kostnad som inte är försumbar.

Ved

Att elda med ved, på klassiskt vis, kräver en ganska hög arbetsinsats. Samtidigt bäddar det för att kunna värma upp huset på ett riktigt billigt vis. Det gäller då också att du faktiskt har tillgång till ved och utrymme att förvara det på. Vissa föredrar pellets istället, som kräver mindre arbete. Det blir dock då dyrare om man faktiskt ska köpa dessa – istället för att hugga ved själv.

Komplettera med ett FTX-aggregat

Ett FTX-aggregat kräver visserligen viss investeringskostnad, men kan spara dig pengar på lång sikt. I aggregatet finns en värmeväxlare som suger åt sig värmen i frånluften och skickar in den i bostaden igen. Föroreningarna i den förbrukade luften släpps fortfarande ut, det är enbart värmen som sparas för återanvändning. Ett FTX-aggregat till exempel från Ventus Norden kan återvinna över 85 procent av värmen – värme som annars bara åker ut med frånluften.

16 Jan 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.