Blogg

Sida 2

Så isolerar man på riktigt

17 dec 2019

När det är vinter och kallt, och det har snöat mycket kan man med lätthet avgöra vilka tak, vindar och hus som inte är täta. Har snön på taket tinat, så vet man att taket inte har isolerats mot kylan och snön. Så när man bygger eller renoverar hus, är isoleringen bland det viktigaste för att man inte ska behöva slösa onödig energi på uppvärmning av huset, som bara släpper ut all värme. Till en god isolering behöver man rätt material. Här går vi igenom vilka isoleringsmaterial som är bra.

Bland de bästa isoleringsmaterial som man kan välja, som både är bra för huset och som "andas" så att fukten leds bort från själva konstruktionen, och som är bra för människor är natruliga isoleringsmaterial som glasull, stenull, träfibrer, sågspån, cellulosa, lin eller hampa.

Luftiga och porösa material isolerar bra

Det är material som är tunga och täta som till exempel metaller som leder värme bra men isolerar dåligt medan porösa materi lsom till exempel ull som leder värme dåligt men isolerar bra. Ullen isolerar bra, då det tillåter mycket luft i materialet. Istället för att isolera hus med tjockt timmer, eller tjocka stålbjälkar (som för husen mycket dyra) så bygger man med tunnare väggar, men bygger väggar med luftspalt och fyller luftspalten med isoleringsmaterial. Man vill gärna ha så porösa material som det bara är möjligt, men det går inte att göra då väggar samtidigt måste kunna bära tunga konstruktioner. Material som har hög lufttäthet är sådant som behåller värmen, såsom hampa, lin och cellulosa. Det materialet är tätt och har en hög densitet. I och med att det har en hög lufttäthet är det utmärkt som isoleringsmaterial.

Se till att isolera hörn i hus

Alla hörn släpper igenom mycket värme. Det är för att i ett hörn är innerväggsytan mindre än ytterväggsytan. Alltså den yta som är varm och som värms upp är mindre än den yta som är kall utomhus. I hörnet bildas det därför lätt kalla ytor. Därför bör man särskilt isolera hörnen mot kylan och se till att värmen behålls inne i huset. Dessutom bör man alltid bygga med luftspalter och luftspärrar. Det innebär inte att själva huset ska byggas så att det blir ett dragigt hus; alltså släpper igenom en massa luft. Huset ska byggas så det blir tätt, men ska kunna släppa genom fukt. Då är det en bra sak att isolera med impregnerat träfiberpapper eller papp.

 

När du behöver en elektriker

14 dec 2019

Det är mycket som kan gå sönder när det gäller elen i hus och fastigheter i dagens tekniska samhälle. Samma gäller äldre hus och byggnader där elinstallationer slits och går sönder med åren. Och så klart när det ska byggas nytt. Elen är avgörande för att det ska bli ett fungerande och säkert hus.

Behöver du hjälp med att dra elen fastigheten eller i villan eller behöver du service på befintliga installationer ska du kontakta en seriös och erfaren elektriker för arbetet. 

Vad kan man få hjälp med?

Vanliga tjänster man kan få hjälp med av en elektriker är felsökning och service av kablar och ledningar, hjälp med jordning, utökning av befintlig elcentral, installation av elmätare, reparation av ledningar och uttag, arbeten med elradiatorer och luftvärmefläktar, byten av belysningar och strömbrytare med mera.

Det kan också vara större installationer och renoveringar. När det gäller våra hem kan det röra sig om installationer av vitvaror och olika elcentraler.

Belysning

När man behöver hjälp med belysning i villa, radhus och lägenhet ska man absolut be en elektriker om hjälp. Deras kompetens och erfarenhet är viktig för att det ska bli trygga och säkra installtioner och kopplingar. En seriös elektriker har behörigheten som krävs, vilket också är ett krav från försäkringsbolaget för att hemförsäkringen ska gälla.

Alla elarbeten som inte utförs på ett korrekt sätt kan orsaka både bränder och alvarliga olyckor i våra hem. Faktum är att det dör många människor varje år på grund av bristfälliga och farliga elinstallationer. De flesta villabränder har också liknande brister. Det är alltså en fråga om liv och död så det är inte något man ska ge sig på utan korrekt utbildning.

Säkerheten oerhört viktig

Elen finns hela tiden med oss i det moderna samhället. Vi har vant oss och samhället skulle helt enkelt inte fungera utan ström. När det uppstår problem märks det direkt. Det är mycket viktigt att reparationer och service görs av en behörig elektriker. Samma gäller såklart när man drar nya ledningar och installationer. Vid minsta fel kan det få ödestigra konsekvenser vilket kan leda till olyckor och bränder.

ROT-avdrag

För privatpersoner kan det vara bra att veta att det går utmärkt att utnyttja ROT på elarbeten i hemmet. Då får man 50 % avdraget direkt på fakturan förutsatt att man är 18 år och folkbokförd i Sverige. All admin sköts av elfirman så det är mycket enkelt, det räcker egentligen med att säga till i förväg.

Få hjälp med bygglovsritningarna

12 dec 2019

Vid tillbyggnation eller nybyggnation av bland annat villor, radhus eller garage behövs ofta först ett bygglov av den kommun där byggnaden förväntas byggas. Många tycker det är svårt att skapa de ritningar som behövs när ansökan om bygglov ska skickas in. Istället väljer man att köpa in konstruktionsritningar av exempelvis en arkitekt. 

Första steget är att kontrollera om bygglov krävs eller inte. Det är framförallt två faktorer som avgör detta. För det första var i landet som det gäller. Är det utanför eller innanför planlagt område? Är det innanför behövs bygglov för de flesta tillbyggnationer och nybyggnationer. Är det däremot utanför är inte kravet lika stort. Hör med gällande kommun om vad som gäller. 

För det andra beror det på om ombyggnationen påverkar husets utseende vilket är grunden för bygglov.  

Flera olika bygglovsritningar

När ansökan om bygglov skickas in behöver flera olika bygglovsritningar bifogas. Det är konstruktionsritningar som visar själva konstruktionen och hur byggnaden kommer att se ut när den är klar. Här anges bland annat mått och material. Konstruktionsritningar är idag krav för att kunna få bygglov. Däremot är det inget krav på vem som får göra dem. Har man själv kunskapen om att rita korrekta ritningar så kan man göra det på egen hand. I annat fall finns fördelar i att köpa in tjänsten. 

Konstruktionsritningar kan även användas när man frågar hantverkare om offert för den byggnation som ska ske. Genom att ha en korrekt konstruktionsritning blir det enkelt för hantverkaren att räkna ut material- och arbetskostnad. Samtidigt innebär dessa ritningar en tydlighet för hantverkaren. Man kan alltid gå tillbaka de konstruktionsritningar som används för att se att arbetet utförts korrekt. 

Ritningar kan skapas av underlag från kunden

Ett sätt att få konstruktionsritningar inför bygglovet är att skicka in bilder, egna ritningar och beskrivningar på projektet. I detta fall kommer företaget att återkoppla med kompletterande frågor och sedan skapa de ritningar som behövs utifrån detta material. 

Självklart kan man även begära att företaget kommer hem till huset, gör mätningar och skapar underlag för ritningarna på detta sätt. Det kommer däremot bli betydligt mycket dyrare. Dessutom gör de jobb som man som privatperson utan större ansträngning klarar av att utföra på egen hand. 

Trygghet att allt blir rätt

Fördelen med att köpa in konstruktionsritningar är främst att allt blir rätt från början. Risken att kommunen kommer att begära kompletteringar är minimal och när ritningen genomförs kan företaget påpeka eventuella konstruktionsfel. Detta redan innan byggnationen påbörjas. 

Vad det kostar? Allt beror på storlek och hur mycket jobb som behöver läggas ner. Kontakta en arkitekt och få en kostnadsfri offert eller läs mer om konstruktionsritningar här: https://www.konstruktionsritningar.nu/

Kontrollansvarig vid varje bygge

7 dec 2019

Varför ska man ha en som är kontrollansvarig vid ett bygge? Ska man ha en person som springer omkring alla byggarbetare och som kontrollerar att de arbetar på rätt sätt? En kontrollansvarig är själva garanten som kan intyga och ser till så bygget blir bra. En kontrollansvarig ser efter så att alla byggbestämmelser och regler åtföljs. Men en kontrollansvarig ser samtidigt till så att bygget flyter på, utan avbrott för att man inte har de rätta byggloven.

En som får uppgiften att vara kontrollansvarig, är själva byggingenjörer och kan hela byggången. En sådan kan se till så att bygget har alla byråkratiska ansökningar, bygglov och papper i ordning så att det inte blir hinder i vägen för att bygget ska kunna fortgå. På så sätt är även en kontrollansvarig till hjälp för själva byggföretaget som bygger det nya huset eller fastigheten.

Viktigt med självständig kontroll av viktiga byggen

Det är ju så vitktigt att ett bygge, som kanske hyser många människor, kanske i en fastighet med många bostäder eller företagslokaler, är byggt enligt alla bestämmelser och lagar och regler för säkar byggen. Man får inte dra elen på vilket, tokigt sätt som helst, utan man ska dra el så att den inte riskerar någons hälsa. Man får heller inte använda vilket byggmaterial som helst, utan enbart det slags material som är godkänt, och som skyddar människor. Det är dessutom inte bara svenska regler som ska följas, utan även EU direktiv. En kontrollansvarig bör alltså kunna alla de regler och bestämmelser som rör den slags fastighet som byggs. Att anlita en kontrollansvarig är inte bara något som man kan göra om man känner för det, utan det är lag på att göra en sådan sak. Dessutom får man inte anlita vem som helst, utan det måste vara en kontrollansvarig som är certifierad och som kan arbetet utan och innan.

Detta kan en kontrollansvarig göra

  1. Kan vara ett projektstöd – en kontrollansvarig är även till för själva byggföretaget, bland annat att kunna vara aett stöd för bygherren och hantverkarna, då en kontrollansvarig ska kunna hela byggprocessen och känner till hur ett bygge ska gå till för att det ska gå rätt till.
  2. Ha en kontrollplan – en kontrollansvarig är ansvarig för att dels göra en kontrollplan, men även se till så att kontrollplanen åtföljs när bygget fortsätter.
  3. Kontroll att allt görs på rätt sätt – på byggplatsen ska en kontrollansvarig se till så att man håller sig till alla regler och bestämmelser när man bygger.
  4. Dokumenterar allt – en kontrollansvarig ser även till att dokumentara allt som sedan ska fungera som garanti för att allt har gått rätt till.

Letar du efter entreprenadbesiktning?

5 dec 2019

Vet du vad en entreprenadbesiktning för någonting? En entreprenadbesiktning är precis som en vanlig husbesiktning, fast det handlar om att besiktiga ett bygge, en fastighet, en konstruktion istället för ett färdigt hus.

Misstänker man att det kan finnas någon skada på en fastighet kan man anlita en beiktningsman som gör ordentliga besiktningar. Anlitar man en besiktningsman som ska gå igenom entreprenaden, är det väldigt viktigt att alla som berörs av besiktningen på något sätt, har förtroende både för besiktningsmannen och besiktningen i sig.

Viktigt med utbildade besiktningsmän

Därför bör man alltid se till att endast anlita certifierade besiktningsmän. Man vill ju helst veta att man anlitar en tredje part som inte är påverkad av någon i sin bedömning av entreprenaden. En entreprenad kan också vara ett vägbygge, en bro eller vilken konstruktion egentligen vad som helst. Därför bör besiktningsmannen förstå och kunna vad som är möjligt och omöjligt, vad bristerna kan bestå i och vilka delar i konstruktionen som det är extra viktigt att kunna bedöma.

När genomför man besiktning?

En entreprenadbesiktning kan ske egentligen när som helst, men det är inte så stor vits att göra en sådan innan man har byggt klart. Det är först när bygget är klart som en besiktningsman kan säga något om det. Möjligen kan en besiktningsman i ett tidigare skede ge besked om något är på väg att bli en felaktig konstruktion eller ej. Hon, eller han kan då se om någon lösning inte kommer att fungera och varna konstruktören för vilka fel det kan leda till om konstruktionen inte är rätt byggd.

Vilken utbildning ska en besiktningsman ha?

För det första är det endast ingenjörer som blir besiktningsmän. Det så pass viktigt att en besiktningsman förstår hur en konstruktion kan ge framtida fel, eller brister, att man själv bör ha en gedigen utbildning om byggnader och hur de ska konstrueras. Sedan får de dessutom en utbildning sv SBR, Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund. Det för att de ska veta vilka kriterier som är gängse och vilken nivå som de ska besiktiga efter. En besiktningsman blir som en garant för att entreprenaden är byggd på riktigt och säkert sätt. Därför bör alltid en besiktningsman ha höga krav på entreprenaden och vara noggrann och sträng när hon eller han ska godkänna en entreprenad. Det är ju viktigt att alla konstruktioner är byggda efter beprövade metoder som man vet är säkra för människor och som inte ska skada dem.

När du vill anlita arkitekt till husrenoveringen

27 nov 2019

Ibland kan man se husrenoveringar som ser ut att vara gjorda av någon som inte har det minsta hum om hur man går till väga när man ska bygga ut hus. Det kan vara allt från utbyggnader där taket inte alls har anpassats till utbyggnaden, eller där man inte har brytt sig om att bygga om träpanelen på husfasaden. Det är då man kan misstänka att man inte alls har anlitat någon arkitekt till renoveringen.

Att anlita en arkitekt till en husrenovering innebär en stor garant för att renoveringen blir gjord på rätt sätt. Det som en arkitekt gör när det kommer till att rita en plan för renoveringen är att hon, eller han ser till helheten. Det är sällan som en renovering av endast en del av huset kan göras utan att resten av huset också bör förändras.

Arkitektens roll i en renovering

Att en arkitekt kan de olika material som man använder när man bygger eller renoverar hus är inte så konstigt. Det är ju det som är en arkitekts arbetsuppgift och vad hennes, eller hans utbildning går ut på; att kunna de olika materialen och hur de bäst samspelar med varandra. De villaägare som har tagit sig tid och pengar att rådfråga en arkitekt inför en husrenovering, kommer att märka att man genomför renoveringen med mycket mer kunskap, kvalitet och mer praktiskt. En arkitekt ser möjligheter där en lekman inte gör det. De har en kompetens både när det kommer till miljö, hållbarhet och hur man bäst kan utnyttja utrymme, material och resurser.

Bästa renoveringsfirman är den med arkitekt

Vill man anlita en bra renoveringsfirma, bör man anlita en som både har en arkitekt och som utför själva renoveringen. Då får man både en firma som kan riva, bygga nya väggar, göra utbyggnader, lägga nytt tak, höja huset och bygga till ett nytt etage. Har man redan en arkitekt inom byggfirman behöver man inte vända sig till någon annan, utan har alla kompetenser som man kan behöva i en och samma firma. En arkitekt har ju kunskapen om vilka förändringar som är hållbara och vilka som inte är det; kan man flytta på en vägg hur som helst? Hur kan man förvandla en inredning så att man får in mer ljus? Allt sådant känner en arkitekt till, vilka förändringar på ett hus som är möjliga att göra, och vilka som kan göra huset sämre. Så vill man få tag i en sådan byggfirma kan man ju till exempel googla "husrenovering Stockholm".

Dammfri golvslipning gör processen lättare

17 nov 2019

Dagens maskiner har förvandlat ett tidigare bökigt projekt till ett betydligt enklare sådant. Säger man golvslipning så tänker de flesta på någonting som är tidskrävande, som är tungt, som kräver initial förberedelse - packa undan alla möbler etc - och på att det dammar. Dessutom så vet de som utfört en golvslipning att det handlar om ett känsligt projekt sett till att man kan misslyckas och därmed snarare förstöra golvet än att förädla detsamma. Idag dock. Det finns en skillnad.

De moderna slipmaskinerna är dels lättare att hantera och dels så möjliggör de också en dammfri golvslipning. Det senare gör att man inte behöver anstränga sig lika mycket. Du behöver inte tejpa igen springor, du behöver inte total-isolera det rum vars golv behöver slipas och du behöver inte oroa dig för att hitta slipdamm i varenda låda eller garderob i huset.

Den nya tekniken har gjort att fördelarna med golvslipning blivit överlägsna nackdelarna. Ser man dessutom till att ljudvolymen minskat radikalt så finns ännu en fördel: du kan slipa golv även om det handlar om en fastighet där många olika familjer och hushåll bor. De kommer att störas, men inte på det sätt som tidigare var fallet.

Boka in en professionell golvslipning

Att slipa ett golv gör att man till en relativt låg kostnad kan öka värdet på en bostad. Om man ser till en fastighetsägare och det värde som finns i att kunna höja exempelvis en hyra - och samtidigt öka värdet på hela fastigheten - genom att slipa golven så finns det all anledning att göra detta. Gärna då i samband med att någon flyttar ut.

Vi skulle dock heller inte utesluta att man gör en total make-over där man slipar golven i samtliga lägenheter under en och samma period. I och med att det idag går så pass snabbt och är så pass skonsamt både sett till volym och damm så behöver man inte se det som någon som kommer att påverka levnadsstandarden hos hyresgästerna på samma påtagliga sätt som förr var fallet.

Så hittar du rätt golvslipare i Stockholm

Om du som fastighetsägare är i behov av att slipa golven i de bostäder du hyr ut så finns det några tips att luta dig mot. Det första är att säkerställa att företaget du anlitar för golvslipning i Stockholm använder sig av de moderna maskiner vi talade om. Det andra är att företaget i fråga har kapacitet nog att kunna ta hand om jobbet i hela din fastighet.

Ett tredje tips handlar om att verkligen säkerställa kvalitet gällande jobbet. Här bör man ställa kostnaden lite åt sidan och snarare fokusera på att hitta en firma som verkligen har vana och erfarenhet. Detta i kombination med att företaget kan visa upp goda referenser leder dig rätt. Det är viktigare att undersöka dessa faktorer i städer där högre konkurrens finns. I Stockholm, Malmö och Göteborg exponeras man för större risker och där man kan råka ut för rena fuskjobb om man väljer fel företag.

Erfarenhet framför ett lägre pris - det är rådet i denna fråga. Slipas dina golv på ett korrekt sätt och ytbehandlas enligt konstens alla regler så kommer du att få motståndskraftiga, vackra golv som håller över en lång, lång tid. Det motsatta, det kommer att innebära att du kan tvingas byta ut alla golv inom en snar framtid. Välj rätt företag!

Låset säkrare än larm

7 nov 2019

Det är viktigare vilket lås det är som du har än vilket larm du har till din bostad. Tyvärr är det så med larm att det tar åtminstone 10 minuter innan säkerhetsbolaget är på plats efter att larmet har satts igång. Under den tiden hinner en snabb inbrottstjuv ta sig in, och (nästan) i lugn och ro, ta med sig allt som de anser är värda något, och gå därifrån. Även om tanken med larm är bra, fungerar det inte som det är tänkt i verkligheten. Då är det faktiskt mer säkert att ha en stabil och i det närmaste en ogenomtränglig dörr. Allt som gör att det tar längre tid att ta sig in är bra mycket bättre än ett larm.

Skaffa bästa tänkbara lås

Då är det bra mycket viktigare att skaffa sig bästa tänkbara säkra lås. Skaffar man sig ett säkert lås med skydd mot en kofot för att bryta upp dörren, eller till och med en gallerdörr som gör det helt enkelt omöjligt för en tjuv att ta sig in, är det bra mycket säkrare än ett larm som är kopplat till något säkerhetsföretag. Här finns det ju bättre och sämre lås, så klart. Se till att skaffa dig ett riktigt cylinderlås, som är i det närmaste omöjligt att dyrka upp. Ju enklare lås som en inbrottstjuv kan dyrka upp, desto sämre för din säkerhet. På samma sätt är det med dörren. Ju tunnare, desto sämre och ju större, stadigare och mer bastant, desto bättre. Genom att tänka igenom den egna säkerheten och faktiskt tänka som en inbrottstjuv, desto bättre skydd har du.

Alla borde tänka som en tjuv

Egentligen borde alla tänka som en inbrottstjuv, endast på det sättet kan man förbereda sig och säkra sitt hem. Om man vet något om hur inbrottstjuvar arbetar, är det lättare att säkar dörrar och fönster. Bland det vikigaste som man själv kan göra är att se till att det är så besvärligt som möjligt för en inbrottstjuv att ta sig in genom dörrar och fönster. En inbrottstjuv vill ta sig in snabbt och sedan lämna platsen. Ju enklare och snabbare det tar för en tjuv att ta sig in, desto lättre är det för den personen att bara lämna stället med dina saker och det vill man ju inte. Då är motsatsen precis det som man vill uppnå. Skaffa därför bastanta dörrar, fönster och så komplicerade lås som det bara är möjligt.

När du behöver brandisolering

28 okt 2019

Behöver du genomföra en brandisolering? Det kanske låter som en drastisk renovering att göra en brandisolering av den egna bostaden, men det är varken nojigt eller galet, utan en sund och realistisk åtgärd för att säkra den egna bostaden mot en brand. Här går vi igenom hur man kan göra en brandisolering som skyddar huset, radhuset eller lägenheten.

Det är inga konstigheter att brandisolera en fastighet. Tvärtom. Det är vettigt, klokt och fullt möjligt. Det är heller inte särskilt svårt. Man renoverar och bygger precis som i andra fall, men ser till att använda sig av brandtäta material. 

  • Brandisolering

När man ska isolera väggar, golv, fönster och dörrar, så ser man till att isolera med brandsäkra isoleringsmaterial. Det är då isoleringsmaterial som innehåller stenull som är obrännbar och har den allra högsta klassificeringen med brandklass Euroklass A1. Det är ett underhållsfritt brandskyddsmaterial och har ett innehåll som elden inte kan bränna. Materialet fattar inte eld och alla material som en eld inte kan brinna med, självslocknar. En eld behöver två komponenter för att kunna finnas till. De är; syre och material som den kan "äta" bränna upp. Förlorar en eld tillgången till syre och material som den kan bränna, finns det inga förutsättningar för en eld.

  • Brandtätning och brandfogning

På samma sätt som man kan isolera med brandskyddsmaterial, kan man täta sitt hus med  brandskyddsmaterial. Det fungerar på exakt samma sätt. En eld brinner alltid uppåt. Ser man på en veke, på ett stearinljus, så går lågan alltid uppåt, inte neråt. På så sätt fungerar en eld, den strävar alltid uppåt. Har man tätat väggar och tak med  brandskyddsmaterial, så får elden inte samma förutsättningar som annars att fortsätta brinna. Det samma gäller ju om man även har fogningar med brandskyddsmaterial. Ser man bara till så att elden varken har material som vill brinna, när den brinner uppåt, så får den inga förutsättningar att fortsätta brinna.

  • Brandskyddsmålning

På samma sätt är det med färg och tapeter; man kan både måla och tapetsera med brandskyddsmålning och tapeter. När det kommer till brandskyddsmålning, är det med målarfärg som, när det brinner, blir målarfärgen till skum. När målarfärgen brinner, rinner den ner, på elden och blir till skum, som elden inte kan bränna vidare. Skummet blir inte något bra material för en eld att fortsätta brinna med. Har man då brandskyddsmålat väggarna hemma, så hinner man ringa brandkåren innan elden får mer material att bränna. På så sätt kan man skydda sitt hem med brandisolering, brandtätning, brandfognin och brandskyddsmålning. Läs mer här.

Balkong på bostaden ökar värdet

23 okt 2019

Har du en bostad som du tycker borde ha en balkong? Du vet väl att en balkong, ökar värdet på bostaden ganska mycket? Det lönar sig att bygga en balkong. Balkong på en bostad höjer direkt värdet på bostaden. Alla vill ju ha en balkong och möjligheten att sitta utomhus, dricka sitt morgonkaffe ute, sola och vistas och umgås på balkongen. Man ser även att hyresbostäder som saknar balkong, har en lägre hyra än de bostäder som har balkong. Så balkongerna är mycket populära, om inte nädvändiga för att människor ska välja en bostad idag.

Bostadsrätter kan bygga balkonger

Om man saknar balkong på sin fastighet, kan man bygga balkonger där det inte har funnits förut. Det är inte på något sätt omöjligt. Tar man kontakt med rätt slags byggföretag, kan man få till stånd ett balkongbygge på fastigheten. Då bör man ta kontakt med en arkitekt så att bygget av balkongerna blir på rätt sätt. En arkitekt ser till så att balkongen inte bryter av mot fastighetens stil och material så att den blir fulare än vad den var förut. Det går att bygga så att fasaden blir finare än innan när man bygger till med balkonger på en fasad där det inte funnits någon balkong.

Anlita byggföretag för balkongbygget

Det gäller att man anlita rätt slags byggföretag som utför balkongbygget åt en. En balkong är bland det som man ser först när man ser på en fasad. Då är balkongens utseende minst lika viktigt som fasaden i sig med sina fönster. Som snickare gäller det att de är noggranna i sina snickerier då balkongerna är det man ser först på en fasad. Blir då balkongerna fula, blir det mycket svårt att rätta till efteråt. Då kan man vara noggrann med att det blir rätt ända från början.

Glasa in balkong gör dem till nya rum

De som väljer att glasa in sin balkong, gör dem till fler rum i bostaden. En inglasad balkong innebär att man kan sitta längre på balkongen och man förlänger utevistelsen. Den inglasade balkongen erbjuder vindskydd och lä på kalla vårkvällar och sena höstnätter. Inglasningen av balkongerna erbjuder också odlingar av allehanda växter som annars kanske har svårt att få växa. Då kan man få vindruvor att börja växa, man får tidiga tomater, gurkor och paprikor. Har man tur kan man även få citrusfruktträd att börja blomma, liksom olivträd och andra mer köldkänsliga plantor. Är du intresserad att bygga balkong i din bostadsrätt? Läs då mer på: https://www.byggabalkong.org.

Fastighetsrätt – juridik kring fastighetsägande

3 okt 2019

Som fastighetsägare ställs man ofta inför juridiska spörsmål. Det kan handla om hur ett avtal om överlåtelse ska utformas, att upprätta ett hyreskontrakt, att göra en tekniks analys av en fastighet inför ett förvärv och så vidare. Det mest naturliga för många fastighetsägare är då att ta hjälp av en advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt.

Att vara verksam inom fastighetsbranschen innebär att äga och förvalta tillgångar som betingar stora värden. Att göra en stor affär där man förvärvar en fastighet som senare visar sig vara bemängd med fel kan innebära en ekonomisk katastrof. Vilka rättigheter har ditt fastighetsföretag i sådana lägen? Och vilka skyldigheter hade ni innan affären? Helst vill man ju inte behöva ställa sig dessa frågor i efterhand, utan i god tid innan affären känna till vilka risker och möjligheter som finns med affären och på ett objektivt sett kunna väga dessa mot varandra.

Person sitter med penna, miniräknare och dator

Advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt

I Stockholm finns flera advokatbyråer som inriktar sig nästan enbart på fastighetsrätt. En advokat väljer ju oftast ett eller högst ett par fält att specialisera sig inom, det är en förutsättning för att skaffa sig tillräckliga specialkunskaper och erfarenhet inom ett fält. Hellre att man vet allt inom ett område än att ha grunda kunskaper inom många. Djupa och specialiserade kunskaper inom ett fält är nödvändigt för att kunna vinna mål.

En advokatbyrå som inriktar sig på fastighetsrätt kan till exempel hjälpa till med att förbereda ett fastighetsförvärv genom att låta utföra teknisk besiktning av fastigheten, men även kontroller säljaren genom så kallad due diligence. Man kan hjälpa till med att upprätta överlåtelseavtal, eller att förhandla hyresavtal med hyresgäster och hyresnämnden. Kort sagt många uppgifter som kräver stort kunnande inom fastighetsrätt och även tar mycket tid i anspråk, något som är guld värt för den fastighetsägare som har mycket på sitt bord.

Se till att ständigt ha professionell juridisk hjälp till hands

Som fastighetsägare kan det vara bra att hitta en advokatbyrå som blir ”din advokat” och som du kan vända dig till när du har frågor eller står i begrepp att genomföra en affär. För din säkerhets skull bör du alltid låta en advokat titta igenom och kanske till och med hjälpa till att upprätta avtal och dokument kring dina affärer. Som fastighetsägare handlar man med alltför stora värden för att lämna något åt slumpen, allra minst juridiskt.

Det finns som sagt många advokatbyråer i Stockholm som inriktar sig på fastighetsrätt. Du måste så klart inte vända dig till en byrå som enbart sysslar med fastighetsrätt, huvudsaken är att det finns advokater på byrån som har fastighetsrätt som sitt specialfält. Det finns flera advokatbyråer i Stockholm som erbjuder juridisk hjälp inom många områden, och det rör sig då oftast om ganska stora byråer med många anställda inom alla de berörda fälten. Känner du dig osäker på vad en byrå kan erbjuda dig kan du alltid be om en initial konsultation, något som brukar vara kostnadsfritt på de flesta advokatbyråer.

Du kan läsa mer om fastighetsrätt och andra juridiska områden på https://www.salmipartners.se

Stort projekt bygga nytt

3 okt 2019

Den som ska bygga ett nytt hus, som en sommarstuga, eller en ny bostad, nytt uthus, bastu eller vad det nu är som man önskar sig på sin tomt, behöver ett bra byggföretag. Vad är det som man ska se efter när man väljer ett byggföretag för sitt bygge. Det första som man bör kontrollera är byggföretagets referenser, som man bör följa upp. Referenser säger en hel del om hur byggföretaget arbetar. Arbetar de tills kunderna är nöjda? Lyssnar de på sina kunder? Rättar de till något som kunderna inte nöjda med? Byggföretagen är lika olika som vi andra. Det finns de som tycker att de vet bättre än sina kunder, och det finns de som är nonchalanta och inte lyssnar, men det finns mycket duktiga och kompetenta byggföretag som verkligen lyssnar och har sina kunder i fokus. Här kan du läsa mer om ett sådant byggföretag: http://www.fbpab.se.

Byggföretag som värdesätter personalen

Ett byggföretag som erbjuder byggtjänster, har sitt största värde i sin personal och kan byggföretaget uppskatta sin personal och satsar på dem, kan man som kund, få byggarbetare som gör sitt bästa jobb. Ett sådant byggföretag arbetar då för att kunderna fortfarande ska bli så nöjda de bara kan bli. Har man kunden i centrum, då anser man att det är kunderna och att de blir nöjda som är viktigast. Endast då kan man få en kundkrets som återkommer till byggföretaget. Har man många nöjda kunder, vill man tala om det. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen, och är det byggföretag som är medvetet om det, vill man sprida det till så många som möjligt. Ett byggföretag som har mycket att dölja, kan man rygga tillbaka inför. Varför vill de inte att människor ska känna till vilka de är? Men är det tvärtom, vill man att alla ska känna till om dem. Är man ett byggföretag som har nöjda medarbetare och nöjda kunder, då vill man "skryta" med det.

Så bör man arbeta för att komma dit

Ska man komma till att ha ett byggföretag som både byggarbetarna och kunderna blir nöjda, bör man medvetet arbeta med att träna upp sin personal. Satsa både tid och pengar på att byggarbetarna blir så kompetenta det bara går. Tränar man upp sina medarbetare att alltid arbeta med hög kvalitet, kräva noggrannhet och anlita endast byggarbetare som har en vänlig attityd gentemot andra medarbetare och kunder, då når man långt.

När du behöver ventilationsfirma i Uppsala

28 sep 2019

Äger du villa i Uppsala? Eller du kanske är fastighetsägare och har ansvar för ett större fastoghetsbestånd i staden? När det kommer till ventiler och ventilation gäller lite olika regler om du är villaägare eller har ansvar för flera bostäder. Är du fastighetsägare och hyr ut lokaler i den, bör man kontrollera ventilationen med tre eller sex års mellanrum. Det är då OVK-besiktningar som gäller med de mellanrummen. Beroende på vilka slags ventiler som finns monterade i fastigheten, är det alltså 3 eller 6 års regelbundenhet av OVK som ska genomföras.

En OVK besiktning görs för att säkerställa en tillräckligt bra inomhusmiljö. Vid en sådan kontrolleras hela ventilationssystemet så att det är fritt från föroreningar, smuts, damm och att den dåliga luften inte sprids i byggnaden. Man måste säkerställa så att de boende eller hyresgästerna har tillgång till rätt information om ventilerna och att det fungera precis som ventilerna är avsedda att göra. Om det inte fungerar som de ska, ska  den ventilationsfirma som gör kontrollerna se till att de antingen lagas eller byts ut.

Få tag i en ventilationsfirma

Bor man i Uppsala, och söker en ventilationsfirma som kan komma och utföra en OVK-besiktning kan man till exempel googla "ovk-besiktning Uppsala" på Googles hemsida. Sökmotorn kan då leta fram alla de hemsidor som har text om att man erbjuder OVK-besiktning och i Uppsala. Då ser man snabbt vilka olika firmor som kan erbjuda det och så ringer man någon av dem. De firmor som anger att de gör OVk-besktningar gör det då på uppdrag av kommunen som endast har ansvar för alla besiktningar som ska göras i de lokaler där man bedriver offentlig verksamhet. Det kan alltså även vara på en privat skola, dagis, sjukhus eller någon annan verksamhet men vård och utbildning är enligt lagen de verksamheter som kommunerna är skyldiga att se till finns. Sedan spelar det ingen roll om det är ett kommunalt eller ett privat bolag som sköter verksamheten.

Villaägare är inte skyldiga utföra kontroller

Villaägare är alltså inte skyldiga att kontrollera sina ventiler. Men med tanke på att vi alltmer vistas inomhus, och att man kan bli riktigt sjuk om man har uttjänta ventiler, gamla ventiler och odugliga sådana, bör alla villagare utföra egna kontroller av sina ventiler. Många villor har enklare ventiler med självdrag och kanske en köksfläkt. Byter man däremot värmesystem kan man tyvärr få självdragsventilerna ur funktion så de går ut på att varm luft stiger upp och sugs ut.

 

Så ofta behövs badrum renoveras

23 sep 2019

När man är fastighetsägare, är det många saker att hålla kontrollen över. Man har ju ansvaret själv för den fastighet som man äger. Ännu större är ansvaret om man har flera hyresgäster som bor i den fastighet som man äger. Man är då ansvarig för underhåll, det vill säga för reparationer, renoveringar och att man ser till så att ingenting är sönder utan att allt fungerar som det ska. Det som brukar sluta fungera efter några år, är kranar, avlopp och stammar, och helst bör man renovera innan det har slutat fungera. Då slipper man skador på husen eller bostäderna. Det är alltid svårare att reparera befintliga skador än att renovera innan man har fått skadorna. Så därför är det bättre att renovera med jämna mellanrum, och inte börja renovera efter att man har fått vattenskador på bostäderna.

Så ofta bör badrum renoveras

Beroende på i vilka material som man har renoverat sina badrum med, så bör man renovera dem efter olika lång tid. Allt är beroende av hur ofta man använder badrummen och med vilka material som man har använt vid renoveringen. Säg att det tar olika lång tid för ett badrum som man har byggt med stenmaterial än det badrum som man har byggt med plastmatta och plasttapet vid våtutrymmet. Ett sådant badrum bör du renovera efter ynka 20 år, då plasten antagligen är helt slut efter bara 20 år, medan stenmaterialet håller i 30-40 år, innan den har slitits ut. Stammarna bör man byta ut efter cirka 40-50 år. Här räknar man med en användning av badrummet i standardboende.

Miljövänliga badrumsrenoveringar

Det mest miljövänliga är ju att renovera med hållbara material. Det gäller då att renovera med stenmaterial. Det lönar sig att använda inredning och kranar i fina metaller då det innebär att det är material som håller sig för många år framöver. Stenmaterialet blir itne utslitet, inte heller kakel eller klinker. Det är också material som är lättare att hålla rena för de boende i bostäderna. Det ökar trivseln i bostäderna. Och är man mån om att ha bostäder som är fulla, och som inte står tomma, vilket är mycket oekonomiskt för en fastighetsägare, bör man renovera och bygga i attraktiva material så att man får rätt slags hyresgäster. Det är viktigt att bara anlita hantverkare som arbetar på ett noggrant sätt när man anlitar hantverkare. Anlita bara sådana som har mycket goda referenser så att man vet att de arbetar på bra sätt. Läs mer om duktiga hantverkare för kommande badrumsrenoveringar på: https://www.badrumsrenoveringhuddinge.se.

Anlita arkitekt vid minsta husändring!

18 sep 2019

Ska du göra en ändring på en befintlig byggnad? Då är det alltid bäst att anlita en arkitekt innan du skrider till verket. Gör du det kan du vara så gott som säker på att du blir nöjd och att ändringen på huset blir bra. Det kan vara vanskligt om man ska göra större förändringar på ett hus. Ska man riva väggar, bygga till väggar, göra huset större, då behöver man en arkitekt som kan vägleda en hur man bör göra på bästa sätt. Dessutom är det viktigt att komma ihåg de nödvändiga byggloven om man ska göra större förändringar på ett hus som kanske påverkar fasaden.

Det kan arkitekt bidra med

En arkitekt har en lång och gedigen utbildning om byggmaterial, konstruktioner och om hur man på bästa sätt kan hitta lösningar på ett rum, på förvaringar, på hur man kan göra rum både större och dela av rum så att det blir proffsigt och snyggt. En arkitekt kan bidra till att en balkong eller altan blir bättre. Visst kan man själv göra ritningar på förändringar som man önskar göra. Men anlita alltid en arkitekt som ger råd om hur man kan göra för att renoveringen ska bli på bästa sätt och man får till det slutresultat som man önskar.

Så går det till anlita arkitekt

Känner man inte till någon (trevlig) och kunnig arkitekt kan man böra med att googla "arkitekt Stockholm" till exempel. Då får man flera kontaktuppgifter till olika arkitekter som arbetar i Stockholm. Ta sedan kontakt och fråga om offert. Jämför dem sedan med varandra. Fråga om arbetsprover eller referenser, tidigare byggnader som arkitekten har ritat. På så sätt får man ett hum om hur arkitekten ritar. Tycker man då om det som arkitekten har gjrot tidigare, ja då är et bara att anlita arkitekten som man gillar.

Från skiss till bygge

Kanske arkitekten kommer hem till dig för att få en uppfattning om hur du önskar renoveringen. Sedan ritar arkitekten en skiss på grundval av det som du har uppgett och det som ni har diskuterat innan. Godkänner ni arkitektens skiss, är det bara att betala för att få tillgång till den. Sedan är det bara att anlita hantverkare som kommer och bygger enligt ritningen, köpa byggmaterial och sätta igång med själva renoveringen. Förhoppningsvis blir renoveringen precis som ni önskar och i enlighet med arkitektritningen. Här kan man läsa mer om en duktig arkitekt som är mån om att lyssna på kundens önskemål: https://www.arkitektbyrå.nu.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.