Fastighetsförvaltning – en mångbottnad verksamhet

Är du nyfiken på fastighetsbranschen? Kanske undrar du över vad det egentligen innebär att äga en fastighet och ansvara för den. De flesta fastigheter i Stockholm idag ägs av förvaltningsbolag men det finns även många privata fastighetsägare. Vissa fastigheter i Stockholm har gått i arv i generationer.

Förvaltare av historia

Att vara fastighetsägare innebär att man har förfoganderätt över ett objekt med mycket högt värde. De senaste femtio åren har prisökningen på fastigheter i Stockholm skett närmast explosionsartat. Men det innebär också att man som fastighetsägare har ett mycket stort ansvar för att se till att detta värde bibehålls. Detta är inte bara sant ur ett privatekonomiskt perspektiv utan även ur kultur- och byggnadsvårdssynpunkt. Den fastighet du äger och som dina hyresgäster bor i har tidigare ägts och bebotts av andra människor i många generationer, och i framtiden kommer de att ägas och bebos av åter andra. Sett ur det perspektivet blir fastighetsägande en mycket intressant och vördnadsfull uppgift. Man är en slags förvaltare av Stockholms historia, om man vill vara en smula filosofisk.

Fastighetsförvaltningens områden

Mer jordnära är frågan om hur man på bästa sätt upprätthåller dessa ekonomiska och kulturella värden, det som vi i vardagligt tal kallar fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltning är samlingsnamnet på alla de olika områden som berör skötseln av en fastighet, den ekonomiska biten samt  kontakten med hyresgästerna. Vi kan dela upp det i fastighetsservice, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, energiförvaltning och sammanslagningen totalförvaltning.

Fastighetsservice

Med fastighetsservicen menas det grundläggande fixet, det som håller huset i skick och hyresgästerna nöjda. Det handlar om att skapa trivsel och trygghet genom att åtgärda fel och se efter grönytor, lekparker, fasader, tak och allt annat som behöver ses om i en fastighet. Fastighetsförvaltaren ser till att det dygnet runt finns personal tillgänglig för att åtgärda akuta fel.

Teknisk förvaltning

Detta kan ses som ett bredare grepp på fastighetsservicen. Man planerar för kommande renoveringar och håller kontakt med myndigheter angående fastigheten. Man kontrollerar funktioner som ventilation, värme och vatten och ser till att reparationer och underhåll görs.

Ekonomisk förvaltning

Detta innebär löpande bokföring, kontakter med försäkringsbolag, banker och dessutom hanteringen av hyror och utgifter. Man sammanställer även årsredovisningar och bokslut.

Energiförvaltning

Ett bra förvaltningsbolag kan hjälpa dig att optimera energiförbrukningen i din fastighet och få ner uppvärmningskostnader med bibehållen trivsel för dina hyresgäster. Det finn smycket ny teknik som fastighetsägare kan dra nytta av och det kan vara värt pengarna at t investera i exempelvis ett nytt ventilations- eller värmesystem.

Totalförvaltning

Totalförvaltning är vad det låter som – allt det ovanstående ihopbakat till en helhetslösning. Som fastighetsägare har du mycket att vinna på att överlåta driften av din fastighet till ett förvaltningsbolag. Allt beror på hur mycket personligt engagemang du vill ha i din fastighet. Kanske tycker du om att ha personlig kontakt med hyresgästerna? Då kan du ta hand om den biten själv. Andra ser fastighetsägandet mer som en investering och det gör man klokt i att lägga över entreprenaden på ett förvaltningsbolag med goda meriter och kunskaper om fastighetsskötsel.

Mer läsning: http://www.fastighetsservicestockholm.se.

31 Jul 2018

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.