Blogg

Sida 3

RSS

Stort projekt bygga nytt

3 okt 2019

Den som ska bygga ett nytt hus, som en sommarstuga, eller en ny bostad, nytt uthus, bastu eller vad det nu är som man önskar sig på sin tomt, behöver ett bra byggföretag. Vad är det som man ska se efter när man väljer ett byggföretag för sitt bygge. Det första som man bör kontrollera är byggföretagets referenser, som man bör följa upp. Referenser säger en hel del om hur byggföretaget arbetar. Arbetar de tills kunderna är nöjda? Lyssnar de på sina kunder? Rättar de till något som kunderna inte nöjda med? Byggföretagen är lika olika som vi andra. Det finns de som tycker att de vet bättre än sina kunder, och det finns de som är nonchalanta och inte lyssnar, men det finns mycket duktiga och kompetenta byggföretag som verkligen lyssnar och har sina kunder i fokus. Här kan du läsa mer om ett sådant byggföretag: http://www.fbpab.se.

Byggföretag som värdesätter personalen

Ett byggföretag som erbjuder byggtjänster, har sitt största värde i sin personal och kan byggföretaget uppskatta sin personal och satsar på dem, kan man som kund, få byggarbetare som gör sitt bästa jobb. Ett sådant byggföretag arbetar då för att kunderna fortfarande ska bli så nöjda de bara kan bli. Har man kunden i centrum, då anser man att det är kunderna och att de blir nöjda som är viktigast. Endast då kan man få en kundkrets som återkommer till byggföretaget. Har man många nöjda kunder, vill man tala om det. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen, och är det byggföretag som är medvetet om det, vill man sprida det till så många som möjligt. Ett byggföretag som har mycket att dölja, kan man rygga tillbaka inför. Varför vill de inte att människor ska känna till vilka de är? Men är det tvärtom, vill man att alla ska känna till om dem. Är man ett byggföretag som har nöjda medarbetare och nöjda kunder, då vill man "skryta" med det.

Så bör man arbeta för att komma dit

Ska man komma till att ha ett byggföretag som både byggarbetarna och kunderna blir nöjda, bör man medvetet arbeta med att träna upp sin personal. Satsa både tid och pengar på att byggarbetarna blir så kompetenta det bara går. Tränar man upp sina medarbetare att alltid arbeta med hög kvalitet, kräva noggrannhet och anlita endast byggarbetare som har en vänlig attityd gentemot andra medarbetare och kunder, då når man långt.

När du behöver ventilationsfirma i Uppsala

28 sep 2019

Äger du villa i Uppsala? Eller du kanske är fastighetsägare och har ansvar för ett större fastoghetsbestånd i staden? När det kommer till ventiler och ventilation gäller lite olika regler om du är villaägare eller har ansvar för flera bostäder. Är du fastighetsägare och hyr ut lokaler i den, bör man kontrollera ventilationen med tre eller sex års mellanrum. Det är då OVK-besiktningar som gäller med de mellanrummen. Beroende på vilka slags ventiler som finns monterade i fastigheten, är det alltså 3 eller 6 års regelbundenhet av OVK som ska genomföras.

En OVK besiktning görs för att säkerställa en tillräckligt bra inomhusmiljö. Vid en sådan kontrolleras hela ventilationssystemet så att det är fritt från föroreningar, smuts, damm och att den dåliga luften inte sprids i byggnaden. Man måste säkerställa så att de boende eller hyresgästerna har tillgång till rätt information om ventilerna och att det fungera precis som ventilerna är avsedda att göra. Om det inte fungerar som de ska, ska  den ventilationsfirma som gör kontrollerna se till att de antingen lagas eller byts ut.

Få tag i en ventilationsfirma

Bor man i Uppsala, och söker en ventilationsfirma som kan komma och utföra en OVK-besiktning kan man till exempel googla "ovk-besiktning Uppsala" på Googles hemsida. Sökmotorn kan då leta fram alla de hemsidor som har text om att man erbjuder OVK-besiktning och i Uppsala. Då ser man snabbt vilka olika firmor som kan erbjuda det och så ringer man någon av dem. De firmor som anger att de gör OVk-besktningar gör det då på uppdrag av kommunen som endast har ansvar för alla besiktningar som ska göras i de lokaler där man bedriver offentlig verksamhet. Det kan alltså även vara på en privat skola, dagis, sjukhus eller någon annan verksamhet men vård och utbildning är enligt lagen de verksamheter som kommunerna är skyldiga att se till finns. Sedan spelar det ingen roll om det är ett kommunalt eller ett privat bolag som sköter verksamheten.

Villaägare är inte skyldiga utföra kontroller

Villaägare är alltså inte skyldiga att kontrollera sina ventiler. Men med tanke på att vi alltmer vistas inomhus, och att man kan bli riktigt sjuk om man har uttjänta ventiler, gamla ventiler och odugliga sådana, bör alla villagare utföra egna kontroller av sina ventiler. Många villor har enklare ventiler med självdrag och kanske en köksfläkt. Byter man däremot värmesystem kan man tyvärr få självdragsventilerna ur funktion så de går ut på att varm luft stiger upp och sugs ut.

 

Så ofta behövs badrum renoveras

23 sep 2019

När man är fastighetsägare, är det många saker att hålla kontrollen över. Man har ju ansvaret själv för den fastighet som man äger. Ännu större är ansvaret om man har flera hyresgäster som bor i den fastighet som man äger. Man är då ansvarig för underhåll, det vill säga för reparationer, renoveringar och att man ser till så att ingenting är sönder utan att allt fungerar som det ska. Det som brukar sluta fungera efter några år, är kranar, avlopp och stammar, och helst bör man renovera innan det har slutat fungera. Då slipper man skador på husen eller bostäderna. Det är alltid svårare att reparera befintliga skador än att renovera innan man har fått skadorna. Så därför är det bättre att renovera med jämna mellanrum, och inte börja renovera efter att man har fått vattenskador på bostäderna.

Så ofta bör badrum renoveras

Beroende på i vilka material som man har renoverat sina badrum med, så bör man renovera dem efter olika lång tid. Allt är beroende av hur ofta man använder badrummen och med vilka material som man har använt vid renoveringen. Säg att det tar olika lång tid för ett badrum som man har byggt med stenmaterial än det badrum som man har byggt med plastmatta och plasttapet vid våtutrymmet. Ett sådant badrum bör du renovera efter ynka 20 år, då plasten antagligen är helt slut efter bara 20 år, medan stenmaterialet håller i 30-40 år, innan den har slitits ut. Stammarna bör man byta ut efter cirka 40-50 år. Här räknar man med en användning av badrummet i standardboende.

Miljövänliga badrumsrenoveringar

Det mest miljövänliga är ju att renovera med hållbara material. Det gäller då att renovera med stenmaterial. Det lönar sig att använda inredning och kranar i fina metaller då det innebär att det är material som håller sig för många år framöver. Stenmaterialet blir itne utslitet, inte heller kakel eller klinker. Det är också material som är lättare att hålla rena för de boende i bostäderna. Det ökar trivseln i bostäderna. Och är man mån om att ha bostäder som är fulla, och som inte står tomma, vilket är mycket oekonomiskt för en fastighetsägare, bör man renovera och bygga i attraktiva material så att man får rätt slags hyresgäster. Det är viktigt att bara anlita hantverkare som arbetar på ett noggrant sätt när man anlitar hantverkare. Anlita bara sådana som har mycket goda referenser så att man vet att de arbetar på bra sätt. Läs mer om duktiga hantverkare för kommande badrumsrenoveringar på: https://www.badrumsrenoveringhuddinge.se.

Anlita arkitekt vid minsta husändring!

18 sep 2019

Ska du göra en ändring på en befintlig byggnad? Då är det alltid bäst att anlita en arkitekt innan du skrider till verket. Gör du det kan du vara så gott som säker på att du blir nöjd och att ändringen på huset blir bra. Det kan vara vanskligt om man ska göra större förändringar på ett hus. Ska man riva väggar, bygga till väggar, göra huset större, då behöver man en arkitekt som kan vägleda en hur man bör göra på bästa sätt. Dessutom är det viktigt att komma ihåg de nödvändiga byggloven om man ska göra större förändringar på ett hus som kanske påverkar fasaden.

Det kan arkitekt bidra med

En arkitekt har en lång och gedigen utbildning om byggmaterial, konstruktioner och om hur man på bästa sätt kan hitta lösningar på ett rum, på förvaringar, på hur man kan göra rum både större och dela av rum så att det blir proffsigt och snyggt. En arkitekt kan bidra till att en balkong eller altan blir bättre. Visst kan man själv göra ritningar på förändringar som man önskar göra. Men anlita alltid en arkitekt som ger råd om hur man kan göra för att renoveringen ska bli på bästa sätt och man får till det slutresultat som man önskar.

Så går det till anlita arkitekt

Känner man inte till någon (trevlig) och kunnig arkitekt kan man böra med att googla "arkitekt Stockholm" till exempel. Då får man flera kontaktuppgifter till olika arkitekter som arbetar i Stockholm. Ta sedan kontakt och fråga om offert. Jämför dem sedan med varandra. Fråga om arbetsprover eller referenser, tidigare byggnader som arkitekten har ritat. På så sätt får man ett hum om hur arkitekten ritar. Tycker man då om det som arkitekten har gjrot tidigare, ja då är et bara att anlita arkitekten som man gillar.

Från skiss till bygge

Kanske arkitekten kommer hem till dig för att få en uppfattning om hur du önskar renoveringen. Sedan ritar arkitekten en skiss på grundval av det som du har uppgett och det som ni har diskuterat innan. Godkänner ni arkitektens skiss, är det bara att betala för att få tillgång till den. Sedan är det bara att anlita hantverkare som kommer och bygger enligt ritningen, köpa byggmaterial och sätta igång med själva renoveringen. Förhoppningsvis blir renoveringen precis som ni önskar och i enlighet med arkitektritningen. Här kan man läsa mer om en duktig arkitekt som är mån om att lyssna på kundens önskemål: https://www.arkitektbyrå.nu.

När du behöver nytt tak

6 sep 2019

Är det dags för ett nytt tak på huset? Att ha ett äldre tak på sin fastighet är alltid riskabelt. Rätt vad det är så regnar det in. Och då är det egentligen för sent för att skaffa sig ett nytt tak.

Försäkringsbolagen har tröttnat på droppande tak. De vill helst inte alls betala ut någon ersättning för droppande tak, så det är bäst att läsa försäkringsbrevet grundligt. Även det finstilta. Så innan det börjar droppa är det bäst att se över sitt tak och lägga på ett nytt tak innan skadan är skedd. Varför inte skaffa sig ett nytt plåttak? Plåten som plåtslagaren lägger, om det är en plåt med hög kvalitet, vill säga, bör hålla i minst 50 år. Det är den garanti som plåtslagare brukar ge på sina plåttak.

Plåttak med hög estetik

Plåten som materialval på nya tak har varit mycket underskattat. Plåt är ett bra materialval och är numera inte så fula. Vill man kan man skaffa plåt som ser ut som tegelpannor. Då är plåten falsad för det utseendet. Den har både kapillärbrytande rill och kant för att den ska vara lätt att lägga. Man kan även välja ett tak med en "kontinental" profil som ger ett tak med ett utseende av en centraleuropisk karaktär. Det finns takplåt med en slät profilbotten och 0,6 millimeter höga borgar som även de är till för att det ska vara lätta att montera. Har man ett stort tak kan man välja en slags plåttak med stark plåt.

Rådfråga en plåtslagare för bäst resultat

Känner man sig osäker på vilket man bör välja kan man alltid rådfråga en leverantör av plåttak, som då kan komma ut och titta på fastigheten och sedan ge råd om bästa val för just ditt plåttak. Det finns plåttak som inte kräver så stor arbetsinsats och som är lätta, och fungerar lite som ett klickgolv; man klickar på de olika delarna och fäster skruven gneom att klicka på nästa plåt över den man just har lagt.

Billigare med plåttak

Förutom lättheten att lägga ett plåttak själv, om man önskar det, kan man få ner kostnaderna genom att välja ett plåttak. Beroende på storleken på taket och vinkel kan man få ner kostnaderna för ett nytt tak. Dessutom är det mycket enkelt att både tvätta och måla om ett plåttak, vilket förlänger hållbarheten i taket. När man lägger nytt tak, bör man även tänka på säkerheten och även installera takstegar, nockfästen och ankarfästen på taket.

Då bör man dränera kring fastigheten

27 aug 2019

Har man ansvaret för en fastighet och äger en sådan, är det många saker som man bör tänka på. Blir det det minsta fuktigt i källaren, eller att man känner att huset luktar fukt då bör man absolut dränera och lokalisera varifrån fukten kommer. Ska man till exempel byta stammar, kan man lika gärna passa på att även dränera kring hela huset. Man ska ju ändå gräva kring huset och på de platser där stammarna har legat.

Sedan kommer man till frågan; hur ska dräneringen gå till? Ska du göra den själv eller ska du anlita någon som kommer och utför det åt dig? Väljer du det senare alternativet, så har du på samma gång löst frågan om hur du ska få grävmaskin åt din dränering. Väljer däremot att göra det själv, behöver du själv få tag i en grävmaksin, och hur får man det?

Googla "maskinuthyrning" plus "Stockholm"

Ska du få tag i någon som ägnar sig åt maskinuthyrning och kan hjälpa dig, och inte känner till någon som hyr ut de slags maskiner som du behöver för dräneringen av huset så kan du googla "maskinuthyrning Stockholm" om det är i Stockholm som du behöver din stora maskin. Annars skriver du in den ort där du behöver hyra din maskin. Sedan kan man ringa och fråga om priser. Man kan berätta vad det är som ska utföras och vad det är som du behöver hjälp med. Då blir det enklare för den som ska hyra ut maskinen åt dig.

Planera dräneringen och vilken tid det tar

Så för din egen del bör du tänka på hur lång tid det kan ta att arbeta med dräneringen. Obs! Tänk på att de flesta jobb tar längre tid än vad man tror. Och är du inte färdig när tiden är slut för din uthyrning, kan det bli bökigt att först transportera den tillbaka bara för att sedan behöva hyra den igen efter några månader, för att dräneringen inte är klar.

Utföra själva dräneringen

Sedan är det bara att gå vidare och börja. Det viktigaste är ju att du får bort och kan schakta bort alla jordmassor så att huset kan bli frilagt. Handlar det om stora schaktmassor, kommer du även att behöva en lastbil, så du kan frakta bort det, eller placera det på annan plats. Därför bör man gå igenom de olika momenten i dräneringen så att man har tänkt på alla praktiska frågor innan man påbörjar hela projektet. Här kan du läsa mer om hur man kan hyra grävmaskin och andra stora maskiner på: arema.se/uthyrning-gravmaskiner-minigravare-hjullastare-entreprenadmaskiner.

När du vill byta lås

18 aug 2019

Är det dags att uppdatera dina lås hemma? Varför inte passa på att uppdatera säkerheten i ditt hem om det ändå är dags att byta lås? Se till att skaffa dig en duktig låssmed inför uppgiften. Om du bor i Sundbyberg är det en bra början att googla "låssmed Sundbyberg" så att du får kontaktuppgifter till en duktig låssmed i Sundbyberg. Sedan är det bara att ringa och göra en förfrågan om att byta lås och be dem komma och utföra låsbytet hos dig. Passa på att göra en säkerhetsbesiktning av ditt hem. Om du får tag i en duktig låssmed så kan denna låssmed göra säkerhetsbesiktningen av ditt hem tillsammans med dig.

Tänk som en tjuv

Om man ska göra en bra säkerhetsbesiktning av hemmet är det bäst om man tänker som en tjuv. Var är det lättast att ta sig in? Var kan en tjuv arbeta ostört? Ibland kan behova av att ha insysnskyddat krocka med behovet av att ha full insyn. Om en tjuv inser att det är full insyn utifrån gatan eller från någon granne, drar sig tjuven för att börja bryta sig in där hon eller han kan blir ertappad. En tjuv arbetar alltid mot klockan och vill oftast både arbeta ostört och snabbt. Ser man då till att det blir mycket svårt att ta sig in, och har installerat brytskydd på sina dörrar och tjuven ser det, inser den att det inte är mödan värt att försöka ta sig in, och förhoppningsvis väljer tjuven ett annat sätt att stjäla något annat än just att ta sig in i ditt hem.

Tänk på alla svaga punkter 

Genom att tänka på alla svaga punkter så ser man till att säkra de svaga punkterna. De svaga punkterna är ju altandörr, balkongdörr och alla fönster som lätt går sönder. Har man då installerat brytskydd på sina dörrar och avancerade låssystem och fönster med glas som inte krossas, ja då har man säkrat de svaga punkterna i sitt hem. Tyvärr är larm inte särskilt effektivt då en tjuv vet att det tar minst 10 minuter innan väktarna är på plats. Under de 10 minuterna hinner en tjuv ta sig in och plocka på sig dyrbarheter som är lätta att sälja till någon lömsk hälare och du blir av med dina favoritsaker – då är ett larm inte alls effektivt. Skaffa i stället riktigt svåra lås som omöjliggör för en tjuv att ta sig in. Läs mer på: https://www.låssmedsundbyberg.nu.

Gör i ordning golven

23 jul 2019

När golven med åren blivit slitna och fula behöver man göra någonting. Är golven utom räddning måste man lägga ett nytt golv. Men i de allra flesta fallen behöver man inte byta golvet utan det räcker med en grundlig golvslipning och eventuell målning.

Det första man behöver göra är att göra en professionell besiktning av golvet för att undersöka om det räcker med en renovering. Det rekommenderas använda sig av en erfaren golvfirma för bästa resultat.

Golvslipning

En golvslipning är ett bra alternativ till omläggning av gamla golv. Alla typer av golv behöver underhåll med tiden. Allt sliter på våra golv eftersom vi anbänder dem varje dag, året runt.

När golvet behöver renoveras oavsett ålder och material. Äkta golv har en mycket bra kvalitet och kan med fördel slipas om många gånger utan att bli sämre. Men även sämre golv som parkett och mjukare träslag går att slipa. Men då måste man undersöka att golvet inte är för tunt. Då går det inte att slipa.

Måla eller lacka golvet

När man har slipat golvet kan man välja att måla om det eller bara lacka det för att behålla känslan från det gamla golvet.

Efter en noggrann slipning av golvet ser det redo för målning. Det finns många vackra färger som passar för slipade trägolv. Resultatet kan jämföras med ett nytt golv. Samma gäller också när man lackar golvet.

Andra golvmaterial

När det gäller betonggolv så går det också med fördel slipa. Det kräver heller inga specialverktyg. Det går också att slipa marmor och stengolv, men det är mycket starka material så det behövs sällan.

Tidigare blev det mycket smutsigt och dammigt efter en golvslipning. Numera med moderna maskiner och verktyg slipper man dessa problem. Idag anävnder man effektiva och slutna system som är helt dammfria.

Vad kan man göra med ett slipat golv?

Ett korrekt slipat golv går det att göra mycket med. Är golvet av gott skick i övrigt kan man bara olja in det för ett genuint utseende. Det går också att måla, betsa, lacka eller vaxa det med fint resultat.

Väljar man att måla om det så finns ett enormt utbud av mörkhetsgrader och färger. Det finns också vackra möster att välja på. Det är endast fantasin som sätter gränsen.

Anlita en golvläggare

Att slipa ett golv är ett ganska tufft arbete och man måste vara kunnig och erfaren. Det reommenderas att använda en seriös golvslipare till renoveringen av golvet.

Ombildning av hyresrätter bra affär för fastighetsägare

18 jul 2019

Fastighetsägare kan man vara av många orsaker. För vissa är det ett sätt att leva - man tycker om att vårda och förvalta gamla fastigheter, och även att sköta kontakterna med sina hyresgäster och se till att de har det bra. Naturligtvis är den ekonomiska aspekten viktig; att vara fastighetsägare innebär mycket arbete och det vill ingen göra gratis. Men det viktigaste för en del fastighetsägare är ändå inte pengarna, utan allt det där andra som fastighetsägande också är.

För vissa är dock den ekonomiska biten viktigast, och de ser fastighetsägandet mer som en investering, kanske en språngbräda mot andra, ännu mer lukrativa branscher. För det går utmärkt att tjäna pengar på fastighetsägande, både i det korta och i det långa loppet.

Många lägenheter har blivit bostadsrätter

Oavsett vilken typ av fastighetsägare du är har du säkert koll på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm har hela allmännyttan, och en stor del av de privata fastigheterna, sålts till hyresgäster, som bildat bostadsrättsföreningar och tagit över driften av fastigheterna. Frågan är då för en fastighetsägare om man tjänar bäst på att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening eller att sälja den som en hyresfastighet?

Många fördelar med ombildning

Svaret är att vid en ombildning får fastighetsägaren bättre betalt för fastigheten än om han skulle sälja den som hyresfastighet. Dessutom finns många andra fördelar. Vid en ombildning tar bostadsrättsföreningen oftast in en ombildningskonsult, som tar hand om hela processen, inklusive det juridiska. Det enda du som fastighetsägare behöver göra är att förhandla om priset, något du också kan överlåta till din advokat. I övrigt sköter ombildningskonsulten om hela processen, från att förbereda hyresgästerna till att utföra tekniska besiktning och ta fram kalkyler åt föreningen baserat på ditt bud.

Du kan själv vända dig till en ombildningskonsult i Stockholm

Vill du som fastighetsägare upplåta din fastighet för ombildning kan du med fördel själv vända dig till en ombildningskonsult, som då tar hand om kontakterna med hyresgästerna. Många hyresgäster drömmer om att få göra en ombildning och få ett bättre läge på bostadsmarknaden. Att äga sin bostad är en chans att göra bostadskarriär och många människor har genom åren tjänat mycket pengar efter att ha bott i en hyresrätt som sedan ombildats. Även om chansen att bostadsrätten stiger kraftigt i värde är mindre i dag än den var för några år sedan, brukar de flesta som får chansen välja att ombilda.

Läs mer på https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

Lägg säkra tak för snöskottaren

18 jul 2019

För alla som arbetar med fastigheten, och särskilt om fastigheten är högre än 2 meter ovanför markytan, måste fastighetsägaren se till – och ansvarar för säkerheten för alla som arbetar med fastigheten – att de kan arbeta säkert i sitt jobb. Det innebär bland annat, att alla som arbetar högre än 2 meter ovanför markytan behöver ha en byggnadsställning när de målar, reparerar eller vad de nu gör. Också alla som arbetar på tak behöver ha säkerhetsanordningar som håller dem säkra och så att de själva inte ramlar ner.

1. Ankarfäste

Vad krävs för att ett tak ska anses vara säkert? Alla som ger sig upp på ett tak måste bära en säkerhetssele på sig. För att säkerhetsselen ska kunna vara säker, måste man kunna fästa säkerhetsselen någonstans på taket – annars är säkerhetsselen värdelös. Då behövs ett ankarfäste som sitter säkert och som man kan fästa en lina till säkerhetsselen när man är där uppe.

2. Takstege och taksteg

En hantverkare brukar behöva kunna röra sig i sidledes och upp och ner för ett tak. Då är det viktigt att det finns stegar som hantverkaren kan röra sig i de olika riktningarna. Ska man till exempel skotta snö måste man kunna röra sig uppifrån ner för att få bort snön från taket. Ska man till exempel rensa hängrännor måste man kunna röra sig i sidledes för att få bort all smuts, löv och annat som kan finnas i hängrännorna.

3. Arbetsplattformar 

Arbetar man uppe på taket behöver man en plattform som man kan arbeta från och ställa sina redskap på när man arbetar där. Arbetar man med repareringar av till exempel skorstenen behöver man både skorstensmaterial och murslevar, tegelpannor och annat som man behöver till renoveringen och reparationer av skorstenen.

4. Snörasskydd

Man behöver ett riktigt bra snörasskydd som skyddar folk som är nedanför taket, så att inte snö och is kommer ner i huvudet på folk. Det viktigaste är att man har någon som kan gå upp på taket och skotta bort all snö, och att den som ska upp på taket och skotta bort snön kan röra sig på ett säkert sätt på taket. Det är det allra viktigaste. Sedan bör man även montera fast ett bra snörasskydd som förhindrar snö och is från att ramla i huvudet på folk.

Om man anlitar snöskottare är det bäst om man får tag i någon som kan utföra kontroller av taket samtidigt som de är uppe på taket. Läs mer här om några som kan det: https://www.snöskottningstockholm.nu.

Så bör du bygga lekplatser för barn

1 jul 2019

Det är mycket viktigt att en lekplats är både lockande för barnen att leka i, men samtidigt är så säker att de inte skadar sig när de leker på lekplatsen. Ingen vill att barnen skadas mitt under en lek. Därför är det viktigt hur en lekplats är konstruerad. Som vuxen bör man alltid tänka efter före när det kommer till alla de platse som barn ska leka på. Som barn är det omöjligt att kunna förutse vad som kan hända när man leker på en lekplats. Barn kan inte tänka framåt. De kan inte tänka ut olika scenarier när de leker på en leklats. Sådant måste vuxna göra för barnen. Därför är man som fastighetsägare ansvarig för att de lekplatser som finns vid en byggnader är säkra för barnen att leka i.

Besiktiga lekplatsen

Om det är ett tag sedan som lekplatsen sågs över, kan man behöva besiktiga den först av allt. På så sätt får man reda på vad som behöver åtgärdas. Tar man dit en erfaren byggare som har full kontroll över hur en säker lekplats bör vara utformad, då får man veta  exakt vad som behöver åtgärdas för att den ska blir så bra, rolig, inspirerande och säker som den bara kan bli. Besiktigar man lekplatsen får man veta vilka saker som man kan vara farliga, och hur man bygger på ett säkert sätt som är bra för barn.

Renovera den

När man väl har besiktigat den och fått reda på vad som ska ingå i en säker lekplats och hur man ska utforma lekplatser så att barnen tycker att de är festliga och som lockar dem till lek, så vet man i så fall hur en lekplats ska se ut som är säker. Man bör också ta reda på vilka bestämmelser som finns angående EU:s regler för säkra lekplatser. Hur ska en lekställning var utformad? Hur mycekt får en kant sticka ut innan den blir farlig för barn? Hur ska gungorna vara monterade så att de inte blir farliga snaror för barn? Allt sådant är viktigt när man ska både bygga och renovera lekplatserna för barn.

Bygga lekplatsen

När man sedan vet hur lekplatsen ska vara, är det bara att bygga och renovera den. Man kanske får gräva för att kunna lägga en geoduk och lägga ner mjuk sand. Den är viktig för att barnen inte ska skadas när de gungar, och när de leker i lekställningen. Läs mer om säkra lekplatsutrustningar på: https://www.lekplatsutrustning.com.

Välj rätt fastighetsförvaltning!

19 jun 2019

Om man är uppvuxen någon gång under 1960-, eller 1970-talet, då fanns det fortfarande gårdskarlar, vaktmästare och liknande män som tog hand om till exempel skolan, huset där man bodde eller som tog hand om grannskapet där man bodde. En "gårdskarl" sopade gården fri från sand på somrarna, skottade bort snö på vintrarna, kom och skruvade på ens läckande kran om man hade en sådan. En vaktmästare på ens skola, städade i klassrummen, skötte om de elektriska maskinerna i klassrummen, öppnade dörrarna om man hade glömt sin läxbok i skolan och så vidare. På många sätt var det bra med en vaktmästare, då de ofta bodde i samma byggnad som skolan. Det gjorde att ingen tog sig in i skolan olovande.

Idag krävs förvaltare med kunskap

Idag krävs det mer av fastighetsförvaltare än bara sopa, skotta, låsa upp dörrar och skruva på kranar. Idag krävs det att en fastighetsförvaltare kan utföra olika kontroller av ventiler, avlopp, teknisk förvaltning, göra budget för till exempel renoveringar, inventera tillgångar, dokumentera fastihehetens skötsel, sköta om statistik och dokumentera felhanteringar och så vidare. Det krävs en hel del av en fastighetsförvaltare numera. En sådan bör kunna ta hand om fastigheten på sådant sätt att den till och med stiger i värde. En förvaltare bör ta hand om byggnader så pass väl att de bir finare och bättre och blir mer värda än när de först tog hand om den. För att åstadkomma en sådan sak, innebär det mycket arbete av en förvaltare.

Så hittar man rätt förvaltare

Om du har behov av att hitta rätt förvaltare till din fastighet, bör du leta aktivt tills du har hittat rätt person för jobbet. Äger du till exempel en fastighet i Stockholm, och den blir rätt skött, kan du vinna på att äga en sådan. Med rätt förvaltare kommer din fastighet att stiga i värde bara genom att tiden går. Fastighetsägande och aktieägande är de slags ägande som stiger i värde bara genom att tiden går. Så ska du ha en fastighet som i sig självt stiger i värde innebär det att du behöver en förvaltare som på rätt sätt tar hand om den, eftersom en fastighet lätt förfaller. Gör man inget, blir målarfärgen gammal, materialet slits ut, fukten stiger och allting blir smutsigt. Därför behöver en förvaltare alltid se till att den städas, underhålls och sköts om på rätt sätt. Har man dessutom hyresgäster måste deras önskemål tas till vara. Läs mer om företag som tar hand om förvaltningar i Stockholm här.

Säkerhet viktigt i inbrottsbenäget område

8 jun 2019

Det är inte många som tänker på att det är särskilt villaområden i Storstockholmstrakten som är inbrottsbenägna. Många tänker på inbrottsbenägna områden i Storstockolm som de som av polisen kallas för "särskilt utsatta" områdena Rinkeby, Tensta, Fittja och Flemingsberg. Sanningen är den att det är i de finare stadsdelarna Täby, Lidingö och Bromma som är mer inbrottsbenägna områden utanför Stockholm. Det är i tätbebyggda villaområden som inbrotten sker därför att tjuvarna räknar med att de där kan sno värdefulla saker, bara de tar sig in i villorna. Så är man villaägare och bor i några av de mer brottsbenägna områdena, bör man tänka extra mycket på säkerheten. Här tar vi upp några av de saker som man bör tänka på som villaägare.

Ha öppna ingångar och gårdar

Det bästa som man kan göra är att se till att ha så mycket insyn som det bara går på den egna tomten. Många vill ha insynsskydd, men vill man ha säkra villor, ska man strunta i insynsskyddet då det samtidigt ger möjligheter för tjuvarna att arbeta fritt utan att riskera att bli störd. Så strunta i insynsskyddet, tänk på att inte ge någon tjuv möjligheten att fiffla med dörrar eller fönster.

Ha säkra altandörrar

De flesta tjuvar vill ta sig in i huset på baksidan där de mer eller mindre ostört kan bryta sig in i huset. Därför bör man alltid se över säkerheten på sin altandörr. Det borde vara en lika inbrottsskyddad altandörr som entrédörren, om inte till och med mer säker dörr där med. De felsta tjuvar vill helst ta sig in från altanen då altanen oftast är insynsskyddad och som gör det möjligt därför för en tjuv att arbeta ostört.

Installera säkra lås på dörrar

Så ska man ha ett säkert boende bör man installera riktigt säkra lås på dörrar, och helst installera fönsterglas som är okrossbara. De flesta tjuvar vill helst krossa ett fönster, ta sig in den vägen och sedan kunna öppna dörren inifrån för att snabbt kunna ta sig ut den vägen. Så vill du som villaägare se till att bo på säkert sätt är det säkerheten på dörrar och fönster som är det allra viktigaste. Här finns ju mer eller mindre säkra lås på dörrar, och då är det ju viktigt att välja de mer säkra låsen. De dörrar som har särskilda låskolvar är mer säkra än andra, enklare lås. Vill du läsa mer om säkra dörrar och om låssmed som man kan få tag på Södermalm, läser du mer här: https://www.låssmedsödermalm.nu.

Lär dig mer om: Brandskyddsmålning

4 jun 2019

Brandskyddsmålning innebär i brandskyddsmålningkorthet att en speciell färg målas på väggarna. Vid brand kommer färgen att expandera till ett flera centimetertjockt skum. På detta sätt hålls värmen ifrån materialet vilket gör att elden sprider sig betydligt långsammare. Ett effektivt sätt att höja beredskapen för brand och minimera risken för spridning.

Brandskydd under viss tid

Brandskyddsmålning sker exempelvis på stålkonstruktioner och andra konstruktioner som därmed har bärande karaktär. På stålkonstruktioner håller brandskyddsfärgen branden borta i ungefär en timme. Därmed ges alltså brandkåren en extra timme för att bekämpa elden.

Brandskyddsfärg

Den färg som används vid brandskyddsmålning är specialtillverkad för att skapa detta unika skydd. Vid hetta sväller färgen och skapar ett skumliknande skydd mot det material som färgen sitter på. Det är däremot mycket noga att brandskyddsfärgen appliceras på rätt sätt samt att man väljer rätt färg beroende på material och behov av skydd. Generellt sker applicering av målare eller konstruktionsföretag. Detta inte minst eftersom denna slags målning sällan sker i redan befintliga privata hem.

Vid extra behov av brandskydd

Det finns en rad lagar som reglerar hur stort brandskydd som måste finnas i nybyggda bostäder. Det finns däremot inte lag på att brandskyddsmålning måste ske oavsett byggnad. Däremot används det ofta i byggnader där säkerheten behöver vara högre. Ett exempel är äldreboende där personer förväntas ta längre tid på sig att komma ut vid brand. Men det kan även vara offentliga lokaler där antalet personer generellt är fler än i en lägenhet.

Ytterligare tillfällen då brandskyddsmålning sker är i industrier och verkstäder där brandrisken är större eller där spridning av elden skulle kunna få förödande konsekvenser.

Olika material – olika färg

Brandskyddsfärger finns för olika material. Det är därför viktigt att vara säker på vilket material som brandskyddsmålning ska ske på för att högsta säkerhet ska uppnås.

Kan målas över

Brandskyddsfärg finns inte i speciellt många nyanser. Generellt kan man nämligen måla över färgen med valfri kulör. På detta sätt skapas först ett brandskydd för underliggande material varpå kulörfärg används för att skapa en finare yta. Men även här bör man vara noga och undersöka vad som gäller. Fråga alltid proffs som har kunskap inom området om du inte har erfarenhet och utbildning om denna sorts målning.

Kan kompletteras med annat brandskydd

Självklart kan brandskyddsmålning kompletteras med andra slags brandskydd. Det kan vara sprinklers, brandvarnare, brandsläckare och tydliga utrymmesvägar. Man ska aldrig förlita sig enbart ett enda brandskydd

Mer information om brandskyddsmålning.

Undvik fuktskada i fastigheten

2 jun 2019

Ingen vill ha fuktskador på sitt hus. Fukten ger upphov till att mögel kan få fäste i nästan vilket material som helst. Mögel behöver organiskt material för att leva, och syre. Det är allt. De flesta hus har organiskt material som kan ge mögel näring för tillväxt. Därför vill man inte få fukt som stannar kvar i någon del av huset. Det finns sätt att se till att förebygga så att man inte drabbas av fukt i sitt hus. Här kommer några bra tips och råd om hur man kan göra.

Ha inga växter nära huset

Det är viktigt att inte ha växter som växer kring husgrunden. Alla planteringar bör finnas flera meter från husgrunden. Allra närmast husgrunden bör man lägga stenmaterial som hjälper till att hålla huset torrt och som håller fukten borta från huset. Helst ska blomrabatter ligga några meter från husgrunden. Träd och buskar bör planteras cirka 5 meter från husgrunden, för att inte rötterna ska skada rör och VVS-system.

Lägg ner dräneringsrör kring huset

Vill man vara säker på att huset inte drabbas av fukt, bör man alltid lägga ner dräneringsrör i tomten kring huset. Det finns moderna dräneringsskivor som ser till att leda bort vatten kring huset. Både rör och skivor är lika effektiva. Det viktiga är att man ser till att fukten inte får någon chans att stanna kvar kring huset.

Led vatten bort från tomten

I övrigt är det bra att leda bort allt vatten kring tomten. Det kan man göra genom att dika runt trädgården. Finns det höjdskillnader kring tomten runt huset, så bör man dika så att vattnet inte leds till huset, utan hellre dika så att vattnet leds bort från det. Om huset ligger vid en bergfot, bör man bygga så att vatten från berget har någon annanstans att rinna än till huset. Ligger huset ovanför resten av tomten, kan man hjälpa till så att vattnet kan rinna från huset till andra delar av trädgården.

Montera hängrännor och stuprör

Dessutom kan man montera stuprör och hängrännor på villan, som leder bort vatten från huset. Hängrännan bör effektivt se till att all nederbörd leds bort från taket och stuprören så att vattnet leds ner i marken och inte på huset. Dessutom bör man ständigt rensa dem så att inte löv och smuts täpper till dem. Genom att se till att inget vatten samlas i närheten av huset, kan man undvika fukten. Här kan du läsa mer om du behöver en firma som utför dränering i Stockholm.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.