Blogg

Sida 4

RSS

Dammfri golvslipning gör processen lättare

17 Nov 2019

Dagens maskiner har förvandlat ett tidigare bökigt projekt till ett betydligt enklare sådant. Säger man golvslipning så tänker de flesta på någonting som är tidskrävande, som är tungt, som kräver initial förberedelse - packa undan alla möbler etc - och på att det dammar. Dessutom så vet de som utfört en golvslipning att det handlar om ett känsligt projekt sett till att man kan misslyckas och därmed snarare förstöra golvet än att förädla detsamma. Idag dock. Det finns en skillnad.

De moderna slipmaskinerna är dels lättare att hantera och dels så möjliggör de också en dammfri golvslipning. Det senare gör att man inte behöver anstränga sig lika mycket. Du behöver inte tejpa igen springor, du behöver inte total-isolera det rum vars golv behöver slipas och du behöver inte oroa dig för att hitta slipdamm i varenda låda eller garderob i huset.

Den nya tekniken har gjort att fördelarna med golvslipning blivit överlägsna nackdelarna. Ser man dessutom till att ljudvolymen minskat radikalt så finns ännu en fördel: du kan slipa golv även om det handlar om en fastighet där många olika familjer och hushåll bor. De kommer att störas, men inte på det sätt som tidigare var fallet.

Boka in en professionell golvslipning

Att slipa ett golv gör att man till en relativt låg kostnad kan öka värdet på en bostad. Om man ser till en fastighetsägare och det värde som finns i att kunna höja exempelvis en hyra - och samtidigt öka värdet på hela fastigheten - genom att slipa golven så finns det all anledning att göra detta. Gärna då i samband med att någon flyttar ut.

Vi skulle dock heller inte utesluta att man gör en total make-over där man slipar golven i samtliga lägenheter under en och samma period. I och med att det idag går så pass snabbt och är så pass skonsamt både sett till volym och damm så behöver man inte se det som någon som kommer att påverka levnadsstandarden hos hyresgästerna på samma påtagliga sätt som förr var fallet.

Så hittar du rätt golvslipare i Stockholm

Om du som fastighetsägare är i behov av att slipa golven i de bostäder du hyr ut så finns det några tips att luta dig mot. Det första är att säkerställa att företaget du anlitar för golvslipning i Stockholm använder sig av de moderna maskiner vi talade om. Det andra är att företaget i fråga har kapacitet nog att kunna ta hand om jobbet i hela din fastighet.

Ett tredje tips handlar om att verkligen säkerställa kvalitet gällande jobbet. Här bör man ställa kostnaden lite åt sidan och snarare fokusera på att hitta en firma som verkligen har vana och erfarenhet. Detta i kombination med att företaget kan visa upp goda referenser leder dig rätt. Det är viktigare att undersöka dessa faktorer i städer där högre konkurrens finns. I Stockholm, Malmö och Göteborg exponeras man för större risker och där man kan råka ut för rena fuskjobb om man väljer fel företag.

Erfarenhet framför ett lägre pris - det är rådet i denna fråga. Slipas dina golv på ett korrekt sätt och ytbehandlas enligt konstens alla regler så kommer du att få motståndskraftiga, vackra golv som håller över en lång, lång tid. Det motsatta, det kommer att innebära att du kan tvingas byta ut alla golv inom en snar framtid. Välj rätt företag!

Låset säkrare än larm

7 Nov 2019

Det är viktigare vilket lås det är som du har än vilket larm du har till din bostad. Tyvärr är det så med larm att det tar åtminstone 10 minuter innan säkerhetsbolaget är på plats efter att larmet har satts igång. Under den tiden hinner en snabb inbrottstjuv ta sig in, och (nästan) i lugn och ro, ta med sig allt som de anser är värda något, och gå därifrån. Även om tanken med larm är bra, fungerar det inte som det är tänkt i verkligheten. Då är det faktiskt mer säkert att ha en stabil och i det närmaste en ogenomtränglig dörr. Allt som gör att det tar längre tid att ta sig in är bra mycket bättre än ett larm.

Skaffa bästa tänkbara lås

Då är det bra mycket viktigare att skaffa sig bästa tänkbara säkra lås. Skaffar man sig ett säkert lås med skydd mot en kofot för att bryta upp dörren, eller till och med en gallerdörr som gör det helt enkelt omöjligt för en tjuv att ta sig in, är det bra mycket säkrare än ett larm som är kopplat till något säkerhetsföretag. Här finns det ju bättre och sämre lås, så klart. Se till att skaffa dig ett riktigt cylinderlås, som är i det närmaste omöjligt att dyrka upp. Ju enklare lås som en inbrottstjuv kan dyrka upp, desto sämre för din säkerhet. På samma sätt är det med dörren. Ju tunnare, desto sämre och ju större, stadigare och mer bastant, desto bättre. Genom att tänka igenom den egna säkerheten och faktiskt tänka som en inbrottstjuv, desto bättre skydd har du.

Alla borde tänka som en tjuv

Egentligen borde alla tänka som en inbrottstjuv, endast på det sättet kan man förbereda sig och säkra sitt hem. Om man vet något om hur inbrottstjuvar arbetar, är det lättare att säkar dörrar och fönster. Bland det vikigaste som man själv kan göra är att se till att det är så besvärligt som möjligt för en inbrottstjuv att ta sig in genom dörrar och fönster. En inbrottstjuv vill ta sig in snabbt och sedan lämna platsen. Ju enklare och snabbare det tar för en tjuv att ta sig in, desto lättre är det för den personen att bara lämna stället med dina saker och det vill man ju inte. Då är motsatsen precis det som man vill uppnå. Skaffa därför bastanta dörrar, fönster och så komplicerade lås som det bara är möjligt.

När du behöver brandisolering

28 Oct 2019

Behöver du genomföra en brandisolering? Det kanske låter som en drastisk renovering att göra en brandisolering av den egna bostaden, men det är varken nojigt eller galet, utan en sund och realistisk åtgärd för att säkra den egna bostaden mot en brand. Här går vi igenom hur man kan göra en brandisolering som skyddar huset, radhuset eller lägenheten.

Det är inga konstigheter att brandisolera en fastighet. Tvärtom. Det är vettigt, klokt och fullt möjligt. Det är heller inte särskilt svårt. Man renoverar och bygger precis som i andra fall, men ser till att använda sig av brandtäta material. 

  • Brandisolering

När man ska isolera väggar, golv, fönster och dörrar, så ser man till att isolera med brandsäkra isoleringsmaterial. Det är då isoleringsmaterial som innehåller stenull som är obrännbar och har den allra högsta klassificeringen med brandklass Euroklass A1. Det är ett underhållsfritt brandskyddsmaterial och har ett innehåll som elden inte kan bränna. Materialet fattar inte eld och alla material som en eld inte kan brinna med, självslocknar. En eld behöver två komponenter för att kunna finnas till. De är; syre och material som den kan "äta" bränna upp. Förlorar en eld tillgången till syre och material som den kan bränna, finns det inga förutsättningar för en eld.

  • Brandtätning och brandfogning

På samma sätt som man kan isolera med brandskyddsmaterial, kan man täta sitt hus med  brandskyddsmaterial. Det fungerar på exakt samma sätt. En eld brinner alltid uppåt. Ser man på en veke, på ett stearinljus, så går lågan alltid uppåt, inte neråt. På så sätt fungerar en eld, den strävar alltid uppåt. Har man tätat väggar och tak med  brandskyddsmaterial, så får elden inte samma förutsättningar som annars att fortsätta brinna. Det samma gäller ju om man även har fogningar med brandskyddsmaterial. Ser man bara till så att elden varken har material som vill brinna, när den brinner uppåt, så får den inga förutsättningar att fortsätta brinna.

  • Brandskyddsmålning

På samma sätt är det med färg och tapeter; man kan både måla och tapetsera med brandskyddsmålning och tapeter. När det kommer till brandskyddsmålning, är det med målarfärg som, när det brinner, blir målarfärgen till skum. När målarfärgen brinner, rinner den ner, på elden och blir till skum, som elden inte kan bränna vidare. Skummet blir inte något bra material för en eld att fortsätta brinna med. Har man då brandskyddsmålat väggarna hemma, så hinner man ringa brandkåren innan elden får mer material att bränna. På så sätt kan man skydda sitt hem med brandisolering, brandtätning, brandfognin och brandskyddsmålning. Läs mer här.

Balkong på bostaden ökar värdet

23 Oct 2019

Har du en bostad som du tycker borde ha en balkong? Du vet väl att en balkong, ökar värdet på bostaden ganska mycket? Det lönar sig att bygga en balkong. Balkong på en bostad höjer direkt värdet på bostaden. Alla vill ju ha en balkong och möjligheten att sitta utomhus, dricka sitt morgonkaffe ute, sola och vistas och umgås på balkongen. Man ser även att hyresbostäder som saknar balkong, har en lägre hyra än de bostäder som har balkong. Så balkongerna är mycket populära, om inte nädvändiga för att människor ska välja en bostad idag.

Bostadsrätter kan bygga balkonger

Om man saknar balkong på sin fastighet, kan man bygga balkonger där det inte har funnits förut. Det är inte på något sätt omöjligt. Tar man kontakt med rätt slags byggföretag, kan man få till stånd ett balkongbygge på fastigheten. Då bör man ta kontakt med en arkitekt så att bygget av balkongerna blir på rätt sätt. En arkitekt ser till så att balkongen inte bryter av mot fastighetens stil och material så att den blir fulare än vad den var förut. Det går att bygga så att fasaden blir finare än innan när man bygger till med balkonger på en fasad där det inte funnits någon balkong.

Anlita byggföretag för balkongbygget

Det gäller att man anlita rätt slags byggföretag som utför balkongbygget åt en. En balkong är bland det som man ser först när man ser på en fasad. Då är balkongens utseende minst lika viktigt som fasaden i sig med sina fönster. Som snickare gäller det att de är noggranna i sina snickerier då balkongerna är det man ser först på en fasad. Blir då balkongerna fula, blir det mycket svårt att rätta till efteråt. Då kan man vara noggrann med att det blir rätt ända från början.

Glasa in balkong gör dem till nya rum

De som väljer att glasa in sin balkong, gör dem till fler rum i bostaden. En inglasad balkong innebär att man kan sitta längre på balkongen och man förlänger utevistelsen. Den inglasade balkongen erbjuder vindskydd och lä på kalla vårkvällar och sena höstnätter. Inglasningen av balkongerna erbjuder också odlingar av allehanda växter som annars kanske har svårt att få växa. Då kan man få vindruvor att börja växa, man får tidiga tomater, gurkor och paprikor. Har man tur kan man även få citrusfruktträd att börja blomma, liksom olivträd och andra mer köldkänsliga plantor. Är du intresserad att bygga balkong i din bostadsrätt? Läs då mer på: https://www.byggabalkong.org.

Fastighetsrätt – juridik kring fastighetsägande

3 Oct 2019

Som fastighetsägare ställs man ofta inför juridiska spörsmål. Det kan handla om hur ett avtal om överlåtelse ska utformas, att upprätta ett hyreskontrakt, att göra en tekniks analys av en fastighet inför ett förvärv och så vidare. Det mest naturliga för många fastighetsägare är då att ta hjälp av en advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt.

Att vara verksam inom fastighetsbranschen innebär att äga och förvalta tillgångar som betingar stora värden. Att göra en stor affär där man förvärvar en fastighet som senare visar sig vara bemängd med fel kan innebära en ekonomisk katastrof. Vilka rättigheter har ditt fastighetsföretag i sådana lägen? Och vilka skyldigheter hade ni innan affären? Helst vill man ju inte behöva ställa sig dessa frågor i efterhand, utan i god tid innan affären känna till vilka risker och möjligheter som finns med affären och på ett objektivt sett kunna väga dessa mot varandra.

Person sitter med penna, miniräknare och dator

Advokatbyrå med inriktning på fastighetsrätt

I Stockholm finns flera advokatbyråer som inriktar sig nästan enbart på fastighetsrätt. En advokat väljer ju oftast ett eller högst ett par fält att specialisera sig inom, det är en förutsättning för att skaffa sig tillräckliga specialkunskaper och erfarenhet inom ett fält. Hellre att man vet allt inom ett område än att ha grunda kunskaper inom många. Djupa och specialiserade kunskaper inom ett fält är nödvändigt för att kunna vinna mål.

En advokatbyrå som inriktar sig på fastighetsrätt kan till exempel hjälpa till med att förbereda ett fastighetsförvärv genom att låta utföra teknisk besiktning av fastigheten, men även kontroller säljaren genom så kallad due diligence. Man kan hjälpa till med att upprätta överlåtelseavtal, eller att förhandla hyresavtal med hyresgäster och hyresnämnden. Kort sagt många uppgifter som kräver stort kunnande inom fastighetsrätt och även tar mycket tid i anspråk, något som är guld värt för den fastighetsägare som har mycket på sitt bord.

Se till att ständigt ha professionell juridisk hjälp till hands

Som fastighetsägare kan det vara bra att hitta en advokatbyrå som blir ”din advokat” och som du kan vända dig till när du har frågor eller står i begrepp att genomföra en affär. För din säkerhets skull bör du alltid låta en advokat titta igenom och kanske till och med hjälpa till att upprätta avtal och dokument kring dina affärer. Som fastighetsägare handlar man med alltför stora värden för att lämna något åt slumpen, allra minst juridiskt.

Det finns som sagt många advokatbyråer i Stockholm som inriktar sig på fastighetsrätt. Du måste så klart inte vända dig till en byrå som enbart sysslar med fastighetsrätt, huvudsaken är att det finns advokater på byrån som har fastighetsrätt som sitt specialfält. Det finns flera advokatbyråer i Stockholm som erbjuder juridisk hjälp inom många områden, och det rör sig då oftast om ganska stora byråer med många anställda inom alla de berörda fälten. Känner du dig osäker på vad en byrå kan erbjuda dig kan du alltid be om en initial konsultation, något som brukar vara kostnadsfritt på de flesta advokatbyråer.

Du kan läsa mer om fastighetsrätt och andra juridiska områden på https://www.salmipartners.se

Stort projekt bygga nytt

3 Oct 2019

Den som ska bygga ett nytt hus, som en sommarstuga, eller en ny bostad, nytt uthus, bastu eller vad det nu är som man önskar sig på sin tomt, behöver ett bra byggföretag. Vad är det som man ska se efter när man väljer ett byggföretag för sitt bygge. Det första som man bör kontrollera är byggföretagets referenser, som man bör följa upp. Referenser säger en hel del om hur byggföretaget arbetar. Arbetar de tills kunderna är nöjda? Lyssnar de på sina kunder? Rättar de till något som kunderna inte nöjda med? Byggföretagen är lika olika som vi andra. Det finns de som tycker att de vet bättre än sina kunder, och det finns de som är nonchalanta och inte lyssnar, men det finns mycket duktiga och kompetenta byggföretag som verkligen lyssnar och har sina kunder i fokus.

Byggföretag som värdesätter personalen

Ett byggföretag som erbjuder byggtjänster, har sitt största värde i sin personal och kan byggföretaget uppskatta sin personal och satsar på dem, kan man som kund, få byggarbetare som gör sitt bästa jobb. Ett sådant byggföretag arbetar då för att kunderna fortfarande ska bli så nöjda de bara kan bli. Har man kunden i centrum, då anser man att det är kunderna och att de blir nöjda som är viktigast. Endast då kan man få en kundkrets som återkommer till byggföretaget. Har man många nöjda kunder, vill man tala om det. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen, och är det byggföretag som är medvetet om det, vill man sprida det till så många som möjligt. Ett byggföretag som har mycket att dölja, kan man rygga tillbaka inför. Varför vill de inte att människor ska känna till vilka de är? Men är det tvärtom, vill man att alla ska känna till om dem. Är man ett byggföretag som har nöjda medarbetare och nöjda kunder, då vill man "skryta" med det.

Så bör man arbeta för att komma dit

Ska man komma till att ha ett byggföretag som både byggarbetarna och kunderna blir nöjda, bör man medvetet arbeta med att träna upp sin personal. Satsa både tid och pengar på att byggarbetarna blir så kompetenta det bara går. Tränar man upp sina medarbetare att alltid arbeta med hög kvalitet, kräva noggrannhet och anlita endast byggarbetare som har en vänlig attityd gentemot andra medarbetare och kunder, då når man långt.

När du behöver ventilationsfirma i Uppsala

28 Sep 2019

Äger du villa i Uppsala? Eller du kanske är fastighetsägare och har ansvar för ett större fastoghetsbestånd i staden? När det kommer till ventiler och ventilation gäller lite olika regler om du är villaägare eller har ansvar för flera bostäder. Är du fastighetsägare och hyr ut lokaler i den, bör man kontrollera ventilationen med tre eller sex års mellanrum. Det är då OVK-besiktningar som gäller med de mellanrummen. Beroende på vilka slags ventiler som finns monterade i fastigheten, är det alltså 3 eller 6 års regelbundenhet av OVK som ska genomföras.

En OVK besiktning görs för att säkerställa en tillräckligt bra inomhusmiljö. Vid en sådan kontrolleras hela ventilationssystemet så att det är fritt från föroreningar, smuts, damm och att den dåliga luften inte sprids i byggnaden. Man måste säkerställa så att de boende eller hyresgästerna har tillgång till rätt information om ventilerna och att det fungera precis som ventilerna är avsedda att göra. Om det inte fungerar som de ska, ska  den ventilationsfirma som gör kontrollerna se till att de antingen lagas eller byts ut.

Få tag i en ventilationsfirma

Bor man i Uppsala, och söker en ventilationsfirma som kan komma och utföra en OVK-besiktning kan man till exempel googla "ovk-besiktning Uppsala" på Googles hemsida. Sökmotorn kan då leta fram alla de hemsidor som har text om att man erbjuder OVK-besiktning och i Uppsala. Då ser man snabbt vilka olika firmor som kan erbjuda det och så ringer man någon av dem. De firmor som anger att de gör OVk-besktningar gör det då på uppdrag av kommunen som endast har ansvar för alla besiktningar som ska göras i de lokaler där man bedriver offentlig verksamhet. Det kan alltså även vara på en privat skola, dagis, sjukhus eller någon annan verksamhet men vård och utbildning är enligt lagen de verksamheter som kommunerna är skyldiga att se till finns. Sedan spelar det ingen roll om det är ett kommunalt eller ett privat bolag som sköter verksamheten.

Villaägare är inte skyldiga utföra kontroller

Villaägare är alltså inte skyldiga att kontrollera sina ventiler. Men med tanke på att vi alltmer vistas inomhus, och att man kan bli riktigt sjuk om man har uttjänta ventiler, gamla ventiler och odugliga sådana, bör alla villagare utföra egna kontroller av sina ventiler. Många villor har enklare ventiler med självdrag och kanske en köksfläkt. Byter man däremot värmesystem kan man tyvärr få självdragsventilerna ur funktion så de går ut på att varm luft stiger upp och sugs ut.

 

Så ofta behövs badrum renoveras

23 Sep 2019

När man är fastighetsägare, är det många saker att hålla kontrollen över. Man har ju ansvaret själv för den fastighet som man äger. Ännu större är ansvaret om man har flera hyresgäster som bor i den fastighet som man äger. Man är då ansvarig för underhåll, det vill säga för reparationer, renoveringar och att man ser till så att ingenting är sönder utan att allt fungerar som det ska. Det som brukar sluta fungera efter några år, är kranar, avlopp och stammar, och helst bör man renovera innan det har slutat fungera. Då slipper man skador på husen eller bostäderna. Det är alltid svårare att reparera befintliga skador än att renovera innan man har fått skadorna. Så därför är det bättre att renovera med jämna mellanrum, och inte börja renovera efter att man har fått vattenskador på bostäderna.

Så ofta bör badrum renoveras

Beroende på i vilka material som man har renoverat sina badrum med, så bör man renovera dem efter olika lång tid. Allt är beroende av hur ofta man använder badrummen och med vilka material som man har använt vid renoveringen. Säg att det tar olika lång tid för ett badrum som man har byggt med stenmaterial än det badrum som man har byggt med plastmatta och plasttapet vid våtutrymmet. Ett sådant badrum bör du renovera efter ynka 20 år, då plasten antagligen är helt slut efter bara 20 år, medan stenmaterialet håller i 30-40 år, innan den har slitits ut. Stammarna bör man byta ut efter cirka 40-50 år. Här räknar man med en användning av badrummet i standardboende.

Miljövänliga badrumsrenoveringar

Det mest miljövänliga är ju att renovera med hållbara material. Det gäller då att renovera med stenmaterial. Det lönar sig att använda inredning och kranar i fina metaller då det innebär att det är material som håller sig för många år framöver. Stenmaterialet blir itne utslitet, inte heller kakel eller klinker. Det är också material som är lättare att hålla rena för de boende i bostäderna. Det ökar trivseln i bostäderna. Och är man mån om att ha bostäder som är fulla, och som inte står tomma, vilket är mycket oekonomiskt för en fastighetsägare, bör man renovera och bygga i attraktiva material så att man får rätt slags hyresgäster. Det är viktigt att bara anlita hantverkare som arbetar på ett noggrant sätt när man anlitar hantverkare. Anlita bara sådana som har mycket goda referenser så att man vet att de arbetar på bra sätt. Läs mer om duktiga hantverkare för kommande badrumsrenoveringar på: https://www.badrumsrenoveringhuddinge.se.

Anlita arkitekt vid minsta husändring!

18 Sep 2019

Ska du göra en ändring på en befintlig byggnad? Då är det alltid bäst att anlita en arkitekt innan du skrider till verket. Gör du det kan du vara så gott som säker på att du blir nöjd och att ändringen på huset blir bra. Det kan vara vanskligt om man ska göra större förändringar på ett hus. Ska man riva väggar, bygga till väggar, göra huset större, då behöver man en arkitekt som kan vägleda en hur man bör göra på bästa sätt. Dessutom är det viktigt att komma ihåg de nödvändiga byggloven om man ska göra större förändringar på ett hus som kanske påverkar fasaden.

Det kan arkitekt bidra med

En arkitekt har en lång och gedigen utbildning om byggmaterial, konstruktioner och om hur man på bästa sätt kan hitta lösningar på ett rum, på förvaringar, på hur man kan göra rum både större och dela av rum så att det blir proffsigt och snyggt. En arkitekt kan bidra till att en balkong eller altan blir bättre. Visst kan man själv göra ritningar på förändringar som man önskar göra. Men anlita alltid en arkitekt som ger råd om hur man kan göra för att renoveringen ska bli på bästa sätt och man får till det slutresultat som man önskar.

Så går det till anlita arkitekt

Känner man inte till någon (trevlig) och kunnig arkitekt kan man böra med att googla "arkitekt Stockholm" till exempel. Då får man flera kontaktuppgifter till olika arkitekter som arbetar i Stockholm. Ta sedan kontakt och fråga om offert. Jämför dem sedan med varandra. Fråga om arbetsprover eller referenser, tidigare byggnader som arkitekten har ritat. På så sätt får man ett hum om hur arkitekten ritar. Tycker man då om det som arkitekten har gjrot tidigare, ja då är et bara att anlita arkitekten som man gillar.

Från skiss till bygge

Kanske arkitekten kommer hem till dig för att få en uppfattning om hur du önskar renoveringen. Sedan ritar arkitekten en skiss på grundval av det som du har uppgett och det som ni har diskuterat innan. Godkänner ni arkitektens skiss, är det bara att betala för att få tillgång till den. Sedan är det bara att anlita hantverkare som kommer och bygger enligt ritningen, köpa byggmaterial och sätta igång med själva renoveringen. Förhoppningsvis blir renoveringen precis som ni önskar och i enlighet med arkitektritningen. Här kan man läsa mer om en duktig arkitekt som är mån om att lyssna på kundens önskemål: https://www.arkitektbyrå.nu.

När du behöver nytt tak

6 Sep 2019

Är det dags för ett nytt tak på huset? Att ha ett äldre tak på sin fastighet är alltid riskabelt. Rätt vad det är så regnar det in. Och då är det egentligen för sent för att skaffa sig ett nytt tak.

Försäkringsbolagen har tröttnat på droppande tak. De vill helst inte alls betala ut någon ersättning för droppande tak, så det är bäst att läsa försäkringsbrevet grundligt. Även det finstilta. Så innan det börjar droppa är det bäst att se över sitt tak och lägga på ett nytt tak innan skadan är skedd. Varför inte skaffa sig ett nytt plåttak? Plåten som plåtslagaren lägger, om det är en plåt med hög kvalitet, vill säga, bör hålla i minst 50 år. Det är den garanti som plåtslagare brukar ge på sina plåttak.

Plåttak med hög estetik

Plåten som materialval på nya tak har varit mycket underskattat. Plåt är ett bra materialval och är numera inte så fula. Vill man kan man skaffa plåt som ser ut som tegelpannor. Då är plåten falsad för det utseendet. Den har både kapillärbrytande rill och kant för att den ska vara lätt att lägga. Man kan även välja ett tak med en "kontinental" profil som ger ett tak med ett utseende av en centraleuropisk karaktär. Det finns takplåt med en slät profilbotten och 0,6 millimeter höga borgar som även de är till för att det ska vara lätta att montera. Har man ett stort tak kan man välja en slags plåttak med stark plåt.

Rådfråga en plåtslagare för bäst resultat

Känner man sig osäker på vilket man bör välja kan man alltid rådfråga en leverantör av plåttak, som då kan komma ut och titta på fastigheten och sedan ge råd om bästa val för just ditt plåttak. Det finns plåttak som inte kräver så stor arbetsinsats och som är lätta, och fungerar lite som ett klickgolv; man klickar på de olika delarna och fäster skruven gneom att klicka på nästa plåt över den man just har lagt.

Billigare med plåttak

Förutom lättheten att lägga ett plåttak själv, om man önskar det, kan man få ner kostnaderna genom att välja ett plåttak. Beroende på storleken på taket och vinkel kan man få ner kostnaderna för ett nytt tak. Dessutom är det mycket enkelt att både tvätta och måla om ett plåttak, vilket förlänger hållbarheten i taket. När man lägger nytt tak, bör man även tänka på säkerheten och även installera takstegar, nockfästen och ankarfästen på taket.

Då bör man dränera kring fastigheten

27 Aug 2019

Har man ansvaret för en fastighet och äger en sådan, är det många saker som man bör tänka på. Blir det det minsta fuktigt i källaren, eller att man känner att huset luktar fukt då bör man absolut dränera och lokalisera varifrån fukten kommer. Ska man till exempel byta stammar, kan man lika gärna passa på att även dränera kring hela huset. Man ska ju ändå gräva kring huset och på de platser där stammarna har legat.

Sedan kommer man till frågan; hur ska dräneringen gå till? Ska du göra den själv eller ska du anlita någon som kommer och utför det åt dig? Väljer du det senare alternativet, så har du på samma gång löst frågan om hur du ska få grävmaskin åt din dränering. Väljer däremot att göra det själv, behöver du själv få tag i en grävmaksin, och hur får man det?

Googla "maskinuthyrning" plus "Stockholm"

Ska du få tag i någon som ägnar sig åt maskinuthyrning och kan hjälpa dig, och inte känner till någon som hyr ut de slags maskiner som du behöver för dräneringen av huset så kan du googla "maskinuthyrning Stockholm" om det är i Stockholm som du behöver din stora maskin. Annars skriver du in den ort där du behöver hyra din maskin. Sedan kan man ringa och fråga om priser. Man kan berätta vad det är som ska utföras och vad det är som du behöver hjälp med. Då blir det enklare för den som ska hyra ut maskinen åt dig.

Planera dräneringen och vilken tid det tar

Så för din egen del bör du tänka på hur lång tid det kan ta att arbeta med dräneringen. Obs! Tänk på att de flesta jobb tar längre tid än vad man tror. Och är du inte färdig när tiden är slut för din uthyrning, kan det bli bökigt att först transportera den tillbaka bara för att sedan behöva hyra den igen efter några månader, för att dräneringen inte är klar.

Utföra själva dräneringen

Sedan är det bara att gå vidare och börja. Det viktigaste är ju att du får bort och kan schakta bort alla jordmassor så att huset kan bli frilagt. Handlar det om stora schaktmassor, kommer du även att behöva en lastbil, så du kan frakta bort det, eller placera det på annan plats. Därför bör man gå igenom de olika momenten i dräneringen så att man har tänkt på alla praktiska frågor innan man påbörjar hela projektet. Här kan du läsa mer om hur man kan hyra grävmaskin och andra stora maskiner på: arema.se/uthyrning-gravmaskiner-minigravare-hjullastare-entreprenadmaskiner.

När du vill byta lås

18 Aug 2019

Är det dags att uppdatera dina lås hemma? Varför inte passa på att uppdatera säkerheten i ditt hem om det ändå är dags att byta lås? Se till att skaffa dig en duktig låssmed inför uppgiften. Om du bor i Sundbyberg är det en bra början att googla "låssmed Sundbyberg" så att du får kontaktuppgifter till en duktig låssmed i Sundbyberg. Sedan är det bara att ringa och göra en förfrågan om att byta lås och be dem komma och utföra låsbytet hos dig. Passa på att göra en säkerhetsbesiktning av ditt hem. Om du får tag i en duktig låssmed så kan denna låssmed göra säkerhetsbesiktningen av ditt hem tillsammans med dig.

Tänk som en tjuv

Om man ska göra en bra säkerhetsbesiktning av hemmet är det bäst om man tänker som en tjuv. Var är det lättast att ta sig in? Var kan en tjuv arbeta ostört? Ibland kan behova av att ha insysnskyddat krocka med behovet av att ha full insyn. Om en tjuv inser att det är full insyn utifrån gatan eller från någon granne, drar sig tjuven för att börja bryta sig in där hon eller han kan blir ertappad. En tjuv arbetar alltid mot klockan och vill oftast både arbeta ostört och snabbt. Ser man då till att det blir mycket svårt att ta sig in, och har installerat brytskydd på sina dörrar och tjuven ser det, inser den att det inte är mödan värt att försöka ta sig in, och förhoppningsvis väljer tjuven ett annat sätt att stjäla något annat än just att ta sig in i ditt hem.

Tänk på alla svaga punkter 

Genom att tänka på alla svaga punkter så ser man till att säkra de svaga punkterna. De svaga punkterna är ju altandörr, balkongdörr och alla fönster som lätt går sönder. Har man då installerat brytskydd på sina dörrar och avancerade låssystem och fönster med glas som inte krossas, ja då har man säkrat de svaga punkterna i sitt hem. Tyvärr är larm inte särskilt effektivt då en tjuv vet att det tar minst 10 minuter innan väktarna är på plats. Under de 10 minuterna hinner en tjuv ta sig in och plocka på sig dyrbarheter som är lätta att sälja till någon lömsk hälare och du blir av med dina favoritsaker – då är ett larm inte alls effektivt. Skaffa i stället riktigt svåra lås som omöjliggör för en tjuv att ta sig in. Läs mer på: https://www.låssmedsundbyberg.nu.

Gör i ordning golven

23 Jul 2019

När golven med åren blivit slitna och fula behöver man göra någonting. Är golven utom räddning måste man lägga ett nytt golv. Men i de allra flesta fallen behöver man inte byta golvet utan det räcker med en grundlig golvslipning och eventuell målning.

Det första man behöver göra är att göra en professionell besiktning av golvet för att undersöka om det räcker med en renovering. Det rekommenderas använda sig av en erfaren golvfirma för bästa resultat.

Golvslipning

En golvslipning är ett bra alternativ till omläggning av gamla golv. Alla typer av golv behöver underhåll med tiden. Allt sliter på våra golv eftersom vi anbänder dem varje dag, året runt.

När golvet behöver renoveras oavsett ålder och material. Äkta golv har en mycket bra kvalitet och kan med fördel slipas om många gånger utan att bli sämre. Men även sämre golv som parkett och mjukare träslag går att slipa. Men då måste man undersöka att golvet inte är för tunt. Då går det inte att slipa.

Måla eller lacka golvet

När man har slipat golvet kan man välja att måla om det eller bara lacka det för att behålla känslan från det gamla golvet.

Efter en noggrann slipning av golvet ser det redo för målning. Det finns många vackra färger som passar för slipade trägolv. Resultatet kan jämföras med ett nytt golv. Samma gäller också när man lackar golvet.

Andra golvmaterial

När det gäller betonggolv så går det också med fördel slipa. Det kräver heller inga specialverktyg. Det går också att slipa marmor och stengolv, men det är mycket starka material så det behövs sällan.

Tidigare blev det mycket smutsigt och dammigt efter en golvslipning. Numera med moderna maskiner och verktyg slipper man dessa problem. Idag anävnder man effektiva och slutna system som är helt dammfria.

Vad kan man göra med ett slipat golv?

Ett korrekt slipat golv går det att göra mycket med. Är golvet av gott skick i övrigt kan man bara olja in det för ett genuint utseende. Det går också att måla, betsa, lacka eller vaxa det med fint resultat.

Väljar man att måla om det så finns ett enormt utbud av mörkhetsgrader och färger. Det finns också vackra möster att välja på. Det är endast fantasin som sätter gränsen.

Anlita en golvläggare

Att slipa ett golv är ett ganska tufft arbete och man måste vara kunnig och erfaren. Det reommenderas att använda en seriös golvslipare till renoveringen av golvet.

Ombildning av hyresrätter bra affär för fastighetsägare

18 Jul 2019

Fastighetsägare kan man vara av många orsaker. För vissa är det ett sätt att leva - man tycker om att vårda och förvalta gamla fastigheter, och även att sköta kontakterna med sina hyresgäster och se till att de har det bra. Naturligtvis är den ekonomiska aspekten viktig; att vara fastighetsägare innebär mycket arbete och det vill ingen göra gratis. Men det viktigaste för en del fastighetsägare är ändå inte pengarna, utan allt det där andra som fastighetsägande också är.

För vissa är dock den ekonomiska biten viktigast, och de ser fastighetsägandet mer som en investering, kanske en språngbräda mot andra, ännu mer lukrativa branscher. För det går utmärkt att tjäna pengar på fastighetsägande, både i det korta och i det långa loppet.

Många lägenheter har blivit bostadsrätter

Oavsett vilken typ av fastighetsägare du är har du säkert koll på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm har hela allmännyttan, och en stor del av de privata fastigheterna, sålts till hyresgäster, som bildat bostadsrättsföreningar och tagit över driften av fastigheterna. Frågan är då för en fastighetsägare om man tjänar bäst på att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening eller att sälja den som en hyresfastighet?

Många fördelar med ombildning

Svaret är att vid en ombildning får fastighetsägaren bättre betalt för fastigheten än om han skulle sälja den som hyresfastighet. Dessutom finns många andra fördelar. Vid en ombildning tar bostadsrättsföreningen oftast in en ombildningskonsult, som tar hand om hela processen, inklusive det juridiska. Det enda du som fastighetsägare behöver göra är att förhandla om priset, något du också kan överlåta till din advokat. I övrigt sköter ombildningskonsulten om hela processen, från att förbereda hyresgästerna till att utföra tekniska besiktning och ta fram kalkyler åt föreningen baserat på ditt bud.

Du kan själv vända dig till en ombildningskonsult i Stockholm

Vill du som fastighetsägare upplåta din fastighet för ombildning kan du med fördel själv vända dig till en ombildningskonsult, som då tar hand om kontakterna med hyresgästerna. Många hyresgäster drömmer om att få göra en ombildning och få ett bättre läge på bostadsmarknaden. Att äga sin bostad är en chans att göra bostadskarriär och många människor har genom åren tjänat mycket pengar efter att ha bott i en hyresrätt som sedan ombildats. Även om chansen att bostadsrätten stiger kraftigt i värde är mindre i dag än den var för några år sedan, brukar de flesta som får chansen välja att ombilda.

Läs mer på https://www.ombildningskonsultstockholm.se/

Lägg säkra tak för snöskottaren

18 Jul 2019

För alla som arbetar med fastigheten, och särskilt om fastigheten är högre än 2 meter ovanför markytan, måste fastighetsägaren se till – och ansvarar för säkerheten för alla som arbetar med fastigheten – att de kan arbeta säkert i sitt jobb. Det innebär bland annat, att alla som arbetar högre än 2 meter ovanför markytan behöver ha en byggnadsställning när de målar, reparerar eller vad de nu gör. Också alla som arbetar på tak behöver ha säkerhetsanordningar som håller dem säkra och så att de själva inte ramlar ner.

1. Ankarfäste

Vad krävs för att ett tak ska anses vara säkert? Alla som ger sig upp på ett tak måste bära en säkerhetssele på sig. För att säkerhetsselen ska kunna vara säker, måste man kunna fästa säkerhetsselen någonstans på taket – annars är säkerhetsselen värdelös. Då behövs ett ankarfäste som sitter säkert och som man kan fästa en lina till säkerhetsselen när man är där uppe.

2. Takstege och taksteg

En hantverkare brukar behöva kunna röra sig i sidledes och upp och ner för ett tak. Då är det viktigt att det finns stegar som hantverkaren kan röra sig i de olika riktningarna. Ska man till exempel skotta snö måste man kunna röra sig uppifrån ner för att få bort snön från taket. Ska man till exempel rensa hängrännor måste man kunna röra sig i sidledes för att få bort all smuts, löv och annat som kan finnas i hängrännorna.

3. Arbetsplattformar 

Arbetar man uppe på taket behöver man en plattform som man kan arbeta från och ställa sina redskap på när man arbetar där. Arbetar man med repareringar av till exempel skorstenen behöver man både skorstensmaterial och murslevar, tegelpannor och annat som man behöver till renoveringen och reparationer av skorstenen.

4. Snörasskydd

Man behöver ett riktigt bra snörasskydd som skyddar folk som är nedanför taket, så att inte snö och is kommer ner i huvudet på folk. Det viktigaste är att man har någon som kan gå upp på taket och skotta bort all snö, och att den som ska upp på taket och skotta bort snön kan röra sig på ett säkert sätt på taket. Det är det allra viktigaste. Sedan bör man även montera fast ett bra snörasskydd som förhindrar snö och is från att ramla i huvudet på folk.

Om man anlitar snöskottare är det bäst om man får tag i någon som kan utföra kontroller av taket samtidigt som de är uppe på taket. Läs mer här om några som kan det: https://www.snöskottningstockholm.nu.

← Äldre inlägg

Fastighetsägande- en guide

Här kan du läsa det mesta om fastighetsägande och vilka problem och möjlgheter det innebär att vara en fastighetsägare. Vad gör en fastighetsförvaltare? Behöver du en teknisk förvaltare som är ansvarig för allt underhåll? 

Här finns även lite fakta om energiförsörjning.  Kan du utnyttja bergvärme så sparar du mycket pengar på detta upp till 80%. Då slippper du tänka på variationer i oljepriset.

Till sist finner du tips för vad en checklista för fastighetsförvaltning bör innehålla.